KLYS - Sveriges kulturskapare

Äntligen lyfter regeringen kulturskapares villkor

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2016 13:24 CET

Idag presenterar kulturdepartementet direktiv till en ny konstnärspolitisk utredning. Utredningen ska bl a se över de statliga ersättnings- och stödordningar som finns för kulturskapare. Det var nästan tjugo år sedan som en liknande översyn gjordes i Sverige. Regeringens avsikt är att ge förslag till hur kulturskapares möjligheter att leva på sin konst kan stärkas, och hur deras sociala trygghet kan förbättras.

KLYS och våra 14 kulturskaparorganisationer har tydligt påpekat behovet av ett kraftfullt regeringsinitiativ för att förbättra villkoren för konstnärer inom olika branscher i hela landet. Tillgången till en mångfald av konst och kultur i hela landet förutsätter goda villkor för de yrkesmänniskor som uttrycker sig inom bild- och formkonsten, musiken, litteraturen, scenkonsten och filmen. Flera rapporter visar också att ett grundproblem när det gäller att kunna utöva sin konstnärliga yttrandefrihet är kulturskapares bristande sociala och ekonomiska trygghet.

- Det är glädjande att KLYS och medlemsorganisationernas långa och intensiva arbete nu burit frukt och att regeringen förstår behovet av att förbättra kulturskapares villkor i hela landet, säger Marika Lagercrantz, ordförande KLYS.

KLYS har tagit fram ett konstnärspolitiskt program med konkreta förslag till reformer på området. I februari i år genomförde KLYS dessutom en konstnärspolitisk konferens där kulturminister Alice Bah Kuhnke uttryckte att konstnärspolitiken är ett utvecklingsområde. Den aktuella utredningen visar att hon menade allvar.

- Vi ser fram emot att träffa utredningen för att beskriva den verklighet som dagens kulturskapare möter och för att få till stånd lämpliga reformer i den svenska konstnärspolitiken, tillägger Marika Lagercrantz.

Konstnärsutredningen ska vara klar i februari 2018, d v s ett halvår innan nästa val. En proposition måste därför föreligga före sommaren 2018, för att nuvarande riksdag ska kunna fatta beslut om nya reformer på området innan nästa val.

KLYS välkomnar också att en handlingsplan för bild- och formkonsten presenteras idag, en plan som bild- och formorganisationerna i KLYS arbetat för i flera år. I planen saknas dock flera av de utmaningar och förslag, som efterfrågats från konstnärshåll.

Både när det gäller kulturskaparutredningen och handlingsplanen för bild- och form måste dessa regeringsinitiativ åtföljas av substantiella ekonomiska resurser för att verkligen leda till förbättringar för konstnärligt yrkesverksamma.


För mer information:

Marika Lagercrantz, ordförande KLYS
Telefon 070-658 85 98

Ulrica Källén, verksamhetsledare KLYS
Telefon 073-340 00 33

KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnamnd) är konstnärsorganisationernas samarbetsorgan när det gäller frågor av gemensamt intresse. Genom sina 15 medlemsorganisationer företräder KLYS ca 30.000 konstnärligt yrkesverksamma i Sverige inom områdena ord, ton, bild, scen och media, såsom författare, journalister, bildkonstnärer, musikskapare, regissörer, musiker, dansare och skådespelare. Viktiga arbetsområden för KLYS är bl a upphovsrätt, kulturpolitik, yttrandefrihets- och mediefrågor samt arbetsmarknadsfrågor.

www.klys.se