Sveriges Kommuner och Landsting

Äntligen nya strandskyddsregler

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 17:25 CEST

-Äntligen, detta är ett efterlängtat riksdagsbeslut, nya strandskyddsregler välkomnas av kommuner runt om i hela landet, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting med anledning av riksdagens beslut om nya strandskyddsregler.

Riksdagen fattade idag beslut om nya strandskyddsregler. Målet är att anpassa skyddet efter förutsättningar i olika delar av landet. I huvuddrag innebär det att det blir lättare att bygga sjönära i glesbygden och svårare i tätbefolkade områden med högt exploateringstryck.

-Att kommuner i glesbygden ska få peka ut områden som kan omfattas av lättnader i strandskyddet och därmed bebyggas är en efterlängtad möjlighet. Samtidigt är det bra att det blir svårare att upphäva strandskyddet i tungt exploaterade områden, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

-Strandskyddet ska hanteras i kommunens översiktsplan och blir därmed en del av den demokratiska processen. Därmed blir det tydligt för medborgarna hur kommunen hanterar och skyddar de skyddsvärda områdena. Dessutom ökar förutsättningarna för att bevara landets värdefulla stränder på bästa sätt i ett långsiktigt perspektiv, säger Anders Knape.

-De nya strandskyddsreglerna ligger i linje med vad vi har arbetat för under en lång tid. Reglerna ger förutsättningar för lokalt ansvarstagande, där kommunpolitiker kan ta beslut i enlighet med vad som gäller i just deras kommun. Kommunerna har en bred och djup kompetens inom miljöfrågorna och är beredda att ta ett utökat ansvar för våra stränder, säger Anders Knape.

De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 juli 2009.

Läs mer om riksdagsbeslutet (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Med start i Stockholm den 5 maj arrangerar SKL en konferensserie om de nya strandskyddsreglerna. Konferenstillfällen hålls på nio olika platser i landet. Syftet är att gå igenom det nya lagförslaget och samtidigt diskutera hur kommunerna kan förbereda sig inför nya planeringsuppgifter.

Läs mer om SKL:s konferenser om strandskydd här.

För mer information: Reigun Thune, handläggare på avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, tel 08-452 78 59 , mobil 070-319 78 59, e-post: reigun@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01