Leader Skånes Ess

Äntligen! – Startbesked för Skånes Ess

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2016 09:12 CET

Jordbruksverket har beslutat att godkänna den lokala utvecklingsstrategin och Skånes Ess som leaderområde. Beslutet innebär att 50 172 901 kr för lokalt ledd utveckling i Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge är säkrade och att verksamheten i den nya programperioden kan påbörjas.

Med startbeskedet i hand står Skånes Ess redo när ansökan om projektstöd inom lokalt ledd utveckling öppna nationellt den 1 februari.

- Det har varit en lång väg, så det känns bra att äntligen få startbeskedet, säger Kerstin Hallenborg, verksamhetsledare för Skånes Ess. De här pengarna ger förutsättningar till en stark utveckling här i nordöstra Skåne. Nu har vi ett par veckor då vi på kontoret ska få utbildning i det nya ansökningssystemet. Nytt för perioden är nämligen att man ansöker via e-ansökan och med e-legitimation efter att man varit i kontakt med oss. Vi håller också på att utveckla en ny webbplats.

- Dessutom har jag redan hunnit träffa flera grupper som har idéer som kan bli leaderprojekt. Framöver kommer vi också att anordna informationsträffar. Är man intresserad av att veta mer om lokalt ledd utveckling genom leadermetoden kommer jag gärna och berättar, säger Kerstin.

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden är ett projektstöd med finansiering från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och offentlig medfinansiering. Organisationer, företag, föreningar och myndigheter kan söka projektstödet för att främja utvecklingen i leaderområdet. Projektidén måste passa in i den lokala utvecklingsstrategin och resultatet av projektet ska vara till nytta för flera.

- Vi har fyra insatsområden: Korskopplingar, som handlar om samverkan och nya konstellationer, Social inkludering, där vi på olika vis vill initiera nya möten, Konkurrenskraft för företagande och tillväxt och så Land/vatten som berör hållbarhetsfrågor kopplade till natur och kultur, berättar Kerstin. Idéerna som får stöd ska passa in i insatsområdena och bidra till strategins målsättningar.

Processen har pågått sedan 2014, med bland annat öppna möten på flera orter i området då boende och verksamma lämnade sina synpunkter på utvecklingsfrågor. Styrelsen tog därefter fram en lokal utvecklingsstrategi med utgångspunkt i de lokala behoven och enligt de riktlinjer som gavs från Jordbruksverket, den beslutande myndigheten.I april 2015 meddelade Jordbruksverket att strategin var prioriterad. Därefter fortgick arbetet med att komplettera strategin, bilda ny organisation och ordna medfinansiering enligt de krav som ställdes. I november 2015 lämnade så en ansökan om startbesked tillsammans med den kompletterade strategin.

Kontakt

Kerstin Hallenborg, verksamhetsledare Skånes Ess, 0702-19 99 50, vl.skanesess@leaderskane.se

 

SKÅNES ESS

  • Skånes Ess omfattar kommunerna Bromölla, Osby, Kristianstad och Östra Göinge.
  • Visionen och målbilden är att Skånes Ess år 2020 är ett föregångsområde där ett hållbart nyttjande av platsgivna resurser skapar livskvalitet för alla. Insatser riktas för att stärka den identitetsskapande profilen genom att höja innovationskrafterna, öka den lokala påverkansmöjligheten, hitta nya samverkansformer samt utveckla, nyttja och vårda natur- och kulturresurserna.
  • Leader är en fransk förkortning som står för Liaison Entre Actions de Développement de l´Economie Rurale — samverkande åtgärder för att stärka landsbygdens ekonomiska utveckling. Lokalt ledd utveckling med leadermetoden drivs i lokala, geografiskt avgränsade områden, leaderområden.
  • I Sverige används fyra struktur- och investeringsfonder (ESI-fonder) för att förverkliga EU 2020. De används för att skapa en hållbar tillväxt och minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan regionerna i Europa. Stödet inom lokalt ledd utveckling kan komma från samtliga fyra fonder. Skånes Ess finansiering kommer från landsbygdsfonden, socialfonden och regionalfonden. Grannområdet LEADER Sydöstra Skåne arbetar med havs- och fiskerifonden även i Skånes Ess geografiska område och ytterligare fyra miljoner är vikta för Skånes Ess.
  • Programperioden 2007-2013 beviljades 80 projekt, bland annat Platsorganisation Åhus, Ifö Center, Rädda Immeln och Visseltofta byskola.
  • Läs mer på webben: www.leaderskane.se/skanesess/strategi
  • (Obs! From 28/2 ny webbadress: www.skanesess.se)

Leader Skånes Ess är det lokala leaderkontoret för kommunerna Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge. Leader är en metod inom EU för lokal landsbygdsutveckling och kännetecknas av gränsöverskridande samarbete. Leader är också en del av det Svenska Landsbygdsprogrammet 2007-2013. Leader är en fransk förkortning som står för "samverkande åtgärder för den ekonomiska utvecklingen av landsbygden" (Liaison entre actions de développement de l´economie rurale).

Läs mer på hemsidan: www.leaderskane.se/skanesess