APSIS International

Äntligen tar konsumentverket e-postmarknadsföring på allvar

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2012 14:10 CEST

Konsumentverket har nu meddelat de överväger att vidta åtgärder mot tre bolag som brutit mot reglerna för marknadsföring via e-post.
Det är ett välkommet initiativ men aktionen ter sig som väldigt liten, väldigt sent.

Från verket framgår att de fått in närmare 90 000 anmälningar sedan 2004. Med tanke på att knappast varje svenskt skräppostmeddelande anmäls är detta en tydlig signal om att problemet är stort för dem som får hantera all spam i sina inboxar. 

Av dessa lite drygt 10 000 anmälningar per år har Konsumentverket skickat en skrivelse till 20-30 avsändare. Därefter kommer kraftåtgärden, mot tre bolag. Den centrala åtgärden blir vitesförelägganden som endast kommer att kosta avsändarna om de inte upphör. Spamsändarna är väldigt medvetna om vad de bryter emot.

Det är inte troligt att denna ”kraftåtgärd” efter tio år och 90 000 klagomål får någon större effekt. 

Skräppost eller Spam är ett välkänt irritationsmoment hos användare och med nuvarande regelverk och hanteringen av densamma är det rimligt att förvänta sig att volymerna och omfattningen av dessa problem kommer att växa i Sverige. Genom att se mellan fingrarna och inte omedelbart agera kraftfullt ger Konsumentverket i praktiken oseriösa marknadsförare fritt spelutrymme att till låg kostnad ta marknadsandelar.

Lidande blir konsumenterna som blir irriterade och måste lägga tid och fokus på att läsa och städa undan skräpet. För många företag är alternativet att ställa in sina spamfilter så hårt att väldigt många seriösa och viktiga mejl stoppas utan att nå mottagaren. Mejlkommunikationen begränsas alltså och osäkerheten om posten kommer fram blir total.  

En central del av problemet ligger i e-postens låga kostnad. E-post kostar väldigt lite att skicka, och så länge det inte finns en tydlig och konkret nersida eller kostnad för de som bryter mot reglerna finns det minimalt med incitament för att skärpa sig. Om Konsumentverket verkligen vill skydda konsumenterna mot skräppost måste det agera oftare, snabbare och hårdare.

Ett önskemål till när man nu ändå gör en kraftansträngning: Gör det olagligt att skicka skräppost till alla jobbrelaterade e-postadresser - det var längesedan jag pratade med någon som inte önskade sig att bli av med spam på jobbet. 

Låt oss ställa upp regler för hur e-postmarknadsföring ska användas. Grundregeln är att det är rimligt att skicka information till dem som godkänt detta och dem som man har en affärsrelation med.

Det kan handla om vårdinrättningar som skickar påminnelser om tider till patienter, företag som skickar information om utförsäljningar, erbjudanden och annat till dem som registrerat sig som kunder, media som skickar sammanfattande nyhetsbrev till läsare. Bara fantasin och ett tydligt regelverk sätter begränsningarna. För epostmarknadsföring är ett mycket effektivt kommunikationsverktyg som gör det enkelt och effektivt att informera. Men missbruket förstör mycket av detta.

På Apsis försöker vi hjälpa våra kunder genom att erbjuda en djupanalys av adresshantering, dvs att detaljgranska adressdata - hur överenskommelsen egentligen ser ut mellan avsändare och prenumerant.

Anders Frankel

Författare till "E-postmarknadsföring" samt grundare och VD för Apsis International AB

 

Apsis levererar tekniska och strategiska tjänster som hjälper marknadsförare att använda Internet effektivare. Apsis lösning för nyhetsbrev och e-postmarknadsföring, Apsis Newsletter Pro, är Nordens mest använda verktyg med över 6500 kunder i närmare 50 länder.
Apsis webbaserade verktyg gör det enkelt för användaren att skapa designad e-post, skicka ut den till en prenumerantlista och sedan följa upp e-postmarknadsföringen genom statistikrapporter.

Apsis har idag runt 150 anställda fördelat på åtta kontor i sex länder.
Den förväntade omsättningen är 180 MSEK innevarande år.