Karolinska Universitetssjukhuset

Är arkitektur viktiga för sjukvården?

Pressmeddelande   •   Aug 18, 2003 09:00 CEST

Anestesi- och intensivvårdmöte -

Kan design och arkitektur medverka till ökad arbetstillfredsställelse, funktionalitet och effektivitet inom sjukvården? Hur attraherar vi de framtida talangerna i sjukvården? Vilka är de senaste utvecklingstendenserna inom anestesi, metabolism, trauma, inflammation, smärtforskning och simulatorverksamhet?

Huddinge Universitetssjukhus Anestesi- och intensivvårdsklinik står som huvudarrangör för årets stora Anestesi- och intensivvårdsmöte den 20-24 augusti, Moas Båge, Södertörns Högskola. Nedan ett axplock ur programmet. Hela programmet finns på www.sfaimote2003.nu

LUCAS - en livräddare vid hjärtstopp
Det sätt vi agerar på när en människa skall återupplivas efter hjärtstopp är under intensiv forskning och nya effektivare metoder är på intåg. Något som är ytterst viktigt då dödligheten idag är 97-98 procent. Drabbade förekommer i alla åldersgrupper och 12 000 personer drabbas av hjärtstopp i Sverige varje år.

Om hur dessa siffror kan förbättras och om hur framtida hjärtstoppsbehandling kan se ut, förläser Dr. Anthony J Handley, Storbritannien, en av de mest framstående hjärtstoppsforskarna i världen och ordförande inom ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation). ILCOR är det organ som på internationell nivå koordinerar riktlinjer för behandling av hjärtstopp. På SFAI mötet diskuteras och visas en metod att utföra hjärtkompressioner med LUCAS. Den möjliggör en överlägsen effektiv hjärtlungräddning jämfört med dagens metoder och riktlinjer. Pågående studier visar mycket positiva effekter. LUCAS är designad för behandling av patienter med hjärtstopp, såväl vid transport, som på sjukhus. Apparaten kopplas på patienten vid hjärt-lungräddning.

- Utvecklingen av apparaten har också inneburit ett intensivt designarbete. Designen hjälper användaren till att ge medicinskt effektiv behandling och i fråga om hjärtstopp är designen rent livsavgörande, säger Peter Sebelius som deltagit i utvecklingsarbetet och som också är en av föreläsarna vid mötet.

LUCAS hjärtkompressionssystem har belönats med utmärkelsen Svensk Form samt Industriell Design.

Kontaktpersoner:
Sören Häggmark, Perfutionist, Thoraxkliniken Norrlands Universitetssjukhus Umeå
Telefon: 090 - 785 00 00

Peter Sebelius, Teknisk chef, Jolife AB
Telefon: 0708 - 18 68 00, 046- 286 50 05

Design hjälper svårt sjuka
Att en vacker och behaglig miljö på sjukhusen skulle vara gynnsam för läkeprocessen verkar vara en självklarhet. Trots detta ser man väldigt sällan att det byggs bra rum för vård. Det är som om man ställde bra sjukhusmiljö MOT de låga personallönerna och den allmänna krisen i sjukvården. Det är som om man måste välja på bra design ELLER bra sjukvård. Jag vill påstå att det inte blir dyrare att fundera på hur det ska se ut på sjukhusen. Det handlar om bra planering och en uttalad vilja att göra funktionella OCH vackra rum som påverkar både personal och patienter på ett positivt sätt.

Fanny Sachs, arkitekt och designer, deltar som föreläsare vid mötet. Fanny Sachs har stått för designen av Huddinge Universitetssjukhus nya intensivvårdsavdelning som invigs i januari 2004 och som blir en av värdens modernaste och mest funktionella avdelningar.

Kontaktperson:
Fanny Sachs
Telefon: 08 - 662 01 35, 070-830 01 86

Simulera till säkerhet
Patientsäkerhet är ett eftersatt område inom sjukvården. Komplicerad utrustning, tidsbrist, komplexa uppgifter som är beroende av samarbete och beslutsfattande under stress, är faktorer som bidrar till fel som drabbar patienterna.

Inom andra områden som också är komplicerade och stressfyllda har man sedan lång tid utvecklat säkerhetssystem och systematisk träning av samarbete.

Professor David M Gaba blev pionjär när han på 1980-talet började tillämpa samma koncept inom medicinens område. Flyget och kärnkraften utnyttjade simulatorer för att lära personalen tillämpa sina kunskaper. Likadant gjorde Gaba. Han byggde en hel-kropps patientsimulator för träning, vilket medförde att patienterna slapp vara träningsobjekt och att en effektiv teamträning kunde utvecklas. Gaba forskade vidare inom detta område ”human factors” och anpassade träningsmetoderna till medicinska förhållanden. Genom sin pionjärinsats inom patientsäkerhet har Gabas simulatorcentrum vid Stanfords Universitet blivit förebild för 250 simulatorcentra världen över.

Vid Huddinge Universitetssjukhus finns sedan 2 år tillbaka ett simulatorcentrum som är det mest välutvecklade i landet.
David M Gaba kommer att hålla Martin H-son Holmdahls jubileumsföreläsning vid SFAI-mötet.

Kontaktperson:
Carl-Johan Wallin, Överläkare
Huddinge Universitetssjukhus
Telefon: 070 - 737 37 37

Ung anestesi- och intensivvårdsläkare i framtidsperspektiv
– de kommer att ställa andra krav!
Anestesi och intensivvård är en ung specialitet, som växte fram efter andra världskriget. Dess utövare blir ständigt fler och med nya spännande uppgifter allt eftersom utvecklingen går framåt.

- Det är ett utmanande, andrenalinfyllt yrke som kräver stort teoretiskt kunnande, praktiskt handlag och en sund etisk hållning, säger Emma Pontén, som är specialistläkare vid Uppsala Akademiska Sjukhus. Vi som är anestesiologer vill dessutom gärna ha familj, fritid och kanske driva vår forskning vidare. Vi vill ha allt, men är samtidigt oroade över rapporter om att vi som grupp ibland far illa, och kanske till och med lever kortare liv än andra.

Yngre läkare ställer helt andra krav på sitt yrke än man gjort tidigare. Unga tankar kommer att forma en ung specialitet i framtiden.

Svensk förening för anestesi och intensivvård (SFAI) i samarbete med Huddinge Universitetssjukhus Anestesiklinik har därför vid årets anestesivecka ordnat en serie föreläsningar som speciellt vänder sig till de unga läkarna:

I Sverige runt på fem kliniker belyser fem ST-läkare (läkare under specialistutbildning) från Lund (Lill Bergenzaun), Kalmar (Pia Glatz), Skellefteå (Magnus Karlsson), Uppsala (Henrik Reinius) och Karlstad (Patric Axelsson) hur just deras klinik ordnar teoretisk och praktisk utbildning, hur arbetsmiljön fungerar och hur arbetet är organiserat. Tanken är att man lär av varandra, för målet med utbildningen är alltid duktiga läkare, men vägen dit kan vara mycket olika. Vi kan lära och inspireras av varandra.

I Internationell utblick presenteras hur det är att arbeta i Sverige som utländsk läkare och hur det är som svensk att arbeta internationellt. Anestesin är ett mycket internationellt yrke, och arbete i andra länder är mycket vanligt.

En ST-läkares väg in i forskningen med Christina Agvald-Öhman ger en personlig utblick från den unga kvinnliga anestestesiologens perspektiv.

Vad tycker de som skall göra jobbet i framtiden? med Anna Olofsson, framtidsvisionär från Umeå, försöker ge ett vidare perspektiv - framåt.

En brett utformad enkät har gått ut till alla ST-läkare under våren 2003 med frågor om allt ifrån hur många kurser man gått, till hur säker man är på sitt yrkesval och hur långa jourerna är. Enkäten kommer senare att användas inom SFAI för att rikta föreningens arbete för de yngre läkarna. Emma Pontén och Märta Segerdahl har utformat och sammanställt svaren från enkäten. Sammanfattningen presenteras på mötets sista dag.

Kontaktperson:
Emma Pontén, ST-läkare, Uppsala Akademiska Sjukhus
Telefon: 018 - 46 16 36, 0706 - 89 48 42

Bengt Eriksson, överläkare och klinikchef vid Huddinge Universitetssjukhus Anestesi- och intensivvårdsklinik
är huvudarrangör för 2003 års SFAI-möte. Han ger gärna mer information om mötet. Telefon: 08 - 585 82923, 070-621 08 50.

Informationsansvarig Ulla Sörensen
e-mail: ulla.sorensen@hs.se