UniCarriers Sweden

Är Autolivs materialhantering lika säker som deras produkter?

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 14:58 CET

Autoliv har utvecklat säkerheten för bilister i över 50 år. Det började med säkerhetsbälten. Idag tillverkar och utvecklar man även airbags, whipsplashskydd, integrerade barnstolar, kontrollsystem för airbags med mera. Men hur viktig är säkerheten i deras interna arbete?

Autolivs innovationer och produkter har skyddat bilister sedan 1950-talet. Säkerhet står i centrum även internt, både för att trygga leveranserna i en tajt produktionskedja, och för att värna om personalen.

Människosynen styr arbetsmiljön

När man har säkerhet som affärsidé är det kanske inte så konstigt att det skapas en tradition av att prioritera arbetsmiljö och minimera arbetsskador. – Det handlar om vår människosyn, helt enkelt. Människorna är ju en avgörande faktor för vår utveckling och framgång, säger Erik Tönsgård, gruppchef för logistikutveckling hos Autoliv.  

Autoliv har en aktiv skyddskommitté, och skyddsombud som är delaktiga i viktiga beslut. Vare sig det är fråga om inköp av utrustning, omläggningar av flöden eller förändringar av layout på lagret, så tas alla beslut med hänsyn till höga arbetsmiljökrav. Det är ett medvetet arbete som ger resultat, även i Arbetsmiljöverkets revisioner.  

Vill du veta mer om lagkrav och lösningar för en säkrare arbetsmiljö? Kontakta oss!

Krävande produktion med snäva ramar

För Autoliv är säkerhet också en fråga om att garantera produktion och leveranser. Man har en tajt produktionskedja med stora mängder gods som passerar, korta ledtider och dagliga leveranser. Det som blir klart idag ska iväg imorgon.  

Om något fallerar, stannar produktionen inom en timme”  

De snäva ramarna gör materialhanteringen till en kritisk funktion hos Autoliv. - Om något fallerar, stannar produktionen inom en timme, säger Erik Tönsgård.  

För ett tiotal år sedan skapade detta en stor logistisk utmaning för Autoliv. Man hade då ett automatiserat system med smalgångstruckar, ett slags lyftkranar på räls, som varken kunde flyttas eller anpassas efter behov. Det innebar en riskfaktor för leveranssäkerheten.  

Vill du veta mer om Atlet logistikanalys? Kontakta oss!.

För Autoliv är säkerhet också en fråga om att garantera produktion och leveranser. Man har en tajt produktionskedja med stora mängder gods som passerar, korta ledtider och dagliga leveranser. Det som blir klart idag ska iväg imorgon.”Om något fallerar, stannar produktionen inom en timme”De snäva ramarna gör materialhanteringen till en kritisk funktion hos Autoliv. - Om något fallerar, stannar produktionen inom en timme, säger Erik Tönsgård.För ett tiotal år sedan skapade detta en stor logistisk utmaning för Autoliv. Man hade då ett automatiserat system med smalgångstruckar, ett slags lyftkranar på räls, som varken kunde flyttas eller anpassas efter behov. Det innebar en riskfaktor för leveranssäkerheten.Vill du veta mer om Atlet logistikanalys?

Flexibilitet säkrar leveranserna

I samarbete med Atlet hittade Autoliv en mer flexibel lösning, med frigående sittstaplare. Dels kunde de flyttas runt mellan olika användningsområden efter behov, dels anpassades deras konstruktion efter Autolivs specifika krav.  

För det första behövde Autoliv truckar som kunde köra extra fort på antistatiskt golv. De anpassades också för enklare, snabbare batteribyten. Slutligen utrustades sittstaplarna med specialstolar, som utformats för att ge ergonomiskt optimala förhållanden under långa körcykler.  De utvalda sittstaplarna innefattade också en unik Atlet-innovation, S3, som hindrar truckarna från att välta. Den tekniska lösningen anpassar hastigheten automatiskt i förhållande till styrljusets vinkel, och höjd/tyngd på lasten. Detta ger optimal hastighet, med maximal säkerhet.  

Vill du diskutera flexibla lösningar och ökad leveranssäkerhet? Kontakta oss!.

Goda relationer skapar trygghet

Samarbetet med Atlet utmärks framför allt av personliga relationer. Till exempel är Atlets servicetekniker Anders Benjaminsson en nyckelperson för Autolivs verksamhet.  

Anders känner alla här och kan vår verksamhet, vet vilka krav som ställs i form av tajta ledtider och så vidare.”  

– Vi har jobbat med Anders så länge jag har varit på Autoliv, med andra ord minst fem år. Han känner alla här och kan vår verksamhet, vet vilka krav som ställs i form av tajta ledtider och så vidare. Vi får snabb och bra hjälp om det uppstår problem, berättar Erik Tönsgård.  

Läs mer om Atlet Service.

Atlets Nils Engelbrektson är en annan värdefull resurs för Autoliv. Han fungerar som bollplank och källa till kunskap och nya infallsvinklar.

– När vi byggde om lagret häromåret, kunde vi resonera med Nils om lämpliga gångbredder i förhållande till pallplatsernas utrymme, för att utnyttja ytorna optimalt. Vi har också kunnat rådfråga honom angående körtillstånd för olika typer av truckar, säger Erik Tönsgård. De goda relationerna skapar trygghet och kontinuitet, vilket bidrar till att Autoliv kan hålla hög leveransprecision och leveranssäkerhet.

Vill du också ha en personlig och rådgivande partner för din materialhantering? Kontakta oss!