Vänsterpartiet

Är Bildt beredd att utreda Lundin Oils brott?

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 09:05 CET

Jonas Sjöstedt, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, har lämnat in en interpellation till utrikesminister Carl Bildt för att få svar på om regeringen är beredd att utreda brotten mot mänskliga rättigheter som orsakats av Lundin Oils oljeutvinning.

År 1997 bildade det svenska oljebolaget Lundin Oil AB ett konsortium tillsammans med tre andra oljebolag. När konsortiet påbörjande oljeutvinningen i Sudan startade ett grymt krig.

- Undersökningar uppskattar att 12 000 personer har dödats eller avlidit av hunger eller konfliktrelaterade sjukdomar i området där oljeutvinningen pågår. FN:s specielle rapportör för mänskliga rättigheter i Sudan har konstaterat att människor fördrivs från sina hem. 20 000 personer har fördrivits permanent, säger Jonas Sjöstedt, riksdagsledamot för Vänsterpartiet.

- Jag undrar vad Carl Bildt, som tidigare satt i Lundin Oils styrelse, har att säga om det här? Vad är regeringen beredd att göra för att få tillstånd en oberoende utredning om Lundin Oils koppling till krigen och de brott mot krigets lagar och mänskliga rättigheter som orsakats av oljeutvinningen? Hur vill regeringen förebygga att svenska företag i framtiden medverkar till kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter, undrar Jonas Sjöstedt (V).

För att läsa interpellationen i sin helhet se bifogat dokument.

För ytterligare information:
Jonas Sjöstedt (V), riksdagsledamot, 070 – 554 15 21
Vänsterpartiets presstjänst, 070 – 620 00 64