Riksdagen

Är den nordiska språkförståelsen hotad?

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 09:26 CEST

Engelskan konkurrerar allt oftare ut de nordiska språken vid kontakter grannländerna emellan. Nordiska ungdomar förstår allt mindre av grannspråken och talar allt oftare engelska med varandra. En utredning som beställts av Nordiska rådets kontrollkommitte visar bland annat att den nordiska språkförståelsen i Sverige är ganska eftersatt. Utredningen överlämnades till Nordiska rådets kultur- och utbildningsutskott.

– Det är en viktig utredning, som visar på bristerna i språkförståelsen. Den ligger som grund för det arbete som vi nu har framför oss att öka språkförståelsen. Norden är en region i Europa med många näringslivskontakter och ett stort kulturutbyte. I de sammanhangen har språket stor betydelse och fungerar som ett sammanhållande kitt, säger Lars Wegendal (s).

– Utredningen är mycket intressant och språkförståelsen berör själva hjärtat av det Nordiska samarbetet, sammanfattar Tuve Skånberg (kd). Utan språkförståelse mister vi basen för samarbetet, säger han vidare.

Ökad språkförståelse genom digital-tv och lärarutbildning
– Införandet av digital-tv är en stor utmaning. Satsningar måste göras så att vi får möjlighet att se varandras tv-program. För att öka språkförståelsen bör nordiska språk också ingå i lärarutbildningarna, framhåller Berndt Sköldestig (s) i en kommentar.

Lars Wegendal (s) säger vidare om utredningen:
– Den är ett komplement till andra utredningar i frågan t.ex. Nordiska kulturfondens. Mer precisa krav i lärarutbildningen är ett sätt att stärka språkförståelsen i Norden. Jag vill också understryka vikten av Nordiska språkrådets förslag som ska beslutas vid nästa session. Språkfrågan är ett prioriterat ämne i kultur- och utbildningsutskottets kommande arbete.

Frågan aktualiseras inom den närmaste tiden i Sverige när riksdagen tar ställning till propositionen Bästa språket - en samlad svensk språkpolitik med ett avsnitt under rubriken Nordisk språkgemenskap.

För mer information ring:
Lars Wegendal (s), 070-343 96 87
Berndt Sköldestig (s), 070-531 21 41
Tuve Skånberg (kd), 070-671 53 92

Christina Green
Pressekreterare, tfn 08-786 40 54, 070-609 64 48