Eco By Sweden AB - LED & Ecodesign

Är det fortfarande tillåtet att använda gammal belysning 2018?

Pressmeddelande   •   Jan 03, 2018 21:10 CET

Hur länge får man eller ska man använda gammal belysning? 

Det är egentligen en icke-fråga för många. För andra har frågan inte ens aktualiserats ofta i brist på kunskap om gällande regler och förordningar men också pga. trycket från lagstiftarens sida inte varit särskilt effektivt och någon tillsyn att tala om har inte börjat förs än senare delen av 2017. Vilket märks både på företag och andras köpbeteende. 

Varför ska man inte använda den befintliga belysningen så länge man kan? 

Det finns flera anledningar till varför det är motiverat att byta belysning redan idag. Inte minst för miljöns skull så för sin egen. Det är inte affärsmässigt motiverad på något sätt att i ljuset av de nya energieffektiva LED-lamporna fortsätta använda ineffektiva och lågkvalitativa lampor av andra märken. LED har inte bara en längre livslängd den sänker din direkta elanvändning med minst 50% och upp till 90% med smart ljusstyrning och timer i områden där man vet ingen vistas. Även om det inte är enligt lagstiftarens intentioner är det fullt lagligt att använda kvicksilverlampor till exempel. Problemet är emellertid att i princip samtliga övriga lampor är så pass ineffektiva att det är oförsvarligt att bruka dem. Desto mer belysning man har ju större anledning är det till att byta. Betalar man 100.000 kr i månaden enbart för sin belysning och det faktum att man kan halvera denna kostnad bör motivera ett byte i sig. Bristande kunskap och oseriösa aktörer har länge varit en bromskloss som varken varit bra för samhället,  miljön eller de verksamheter de bearbetar. Många offererar fortfarande in föråldrad belysning trots att det är en rejäl minusaffär i ett längre perspektiv. Vi får emellertid anledning att återkomma till denna sak i senare inlägg. 

Eco By Sweden - Från glödtråd till leddiod... 

Eco By Sweden för en hållbar utveckling är ett företag som verkar för en hållbar utveckling. Vi saluför och partiellt utvecklar ekodesignprodukter för den Europeiska marknaden. När vi säger att vi verkar för en hållbar utveckling har vi både det sociala, ekonomiska och ekologiska som grundstenar. Energieffektivitet är ett av våra ledord och nollvisionen om ett hållbart samhälle där vi inte lämnar några ekologiska avtryck i naturen är vår vision. Vi har börjat med solcellsdrivna gatuarmaturer som varken kräver el eller sladdar och är helt självförsörjande. Samtidigt planterar vi träd i Afrika och försöker minimera vårt eget ekologiska avtryck i bästa möjliga mån. VI tar även hand om gamla lampor som många inte vet vad de ska göra utav. 

2017 © Eco by Sweden