Lunds universitet

Är det goda alltid det rätta?

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 09:10 CEST

 

Lördagen den 2 oktober är det åter dags för Juridikens dag. Då öppnar Juridiska fakulteten vid Lunds universitet traditionsenligt sina dörrar för att presentera fakulteten och dess verksamhet för alla intresserade med bl.a. populärvetenskapliga föreläsningar, rättegångsspel och rundvandringar.

Forskare och lärare vid Juridicum bidrar denna dag till den aktuella rättsliga och samhällsvetenskapliga debatten genom att i sina föreläsningar ge sin syn på olika fenomen i det nationella och internationella rättslivet. I år uppmärksammar föreläsningarna särskilt ett antal situationer i vilka människans drivkrafter, styrkor och svagheter synliggörs.

Ämnena spänner över ett vitt fält och behandlar t.ex. skillnader mellan olika rättssystem, export av ”goda” rättssystem, vad som ska förstås med ”barnets bästa”, ”allvarlig misskötsamhet”, ”åldersdiskriminering” m.m. I andra föreläsningar diskuteras sambandet mellan prestation och belöning i form av bonusar, de ”papperslösas” utsatthet och motiven bakom våra arvsregler.

Mer information finns på www.juridikensdag.se

Kontaktperson:
Thomas Achen
Kanslichef
Lunds Universitet
Box 207
221 00 Lund
Telefon: 046-22210 25

E-mail: Thomas.Achen@jur.lu.se
Gruppbokningar
: juridikensdag@jur.lu.se

Juridiska fakulteten vid Lunds universitet är en universitets fyra ursprungliga fakulteter, grundad 1666 av Karl XI. Idag har fakulteten cirka 2.000 studenter och ett 30-tal forskarstuderande. Den fasta lärarkåren består av omkring 35 professorer och universitetslektorer, som ägnar sig åt såväl forskning som undervisning inom juridikens samtliga centrala områden. Därtill kommer omkring 100 timanställda lärare, många av dem domare, advokater, åklagare eller praktiskt verksamma inom andra områden.