Ung i Sverige

ÄR DET HÄR ETT ROP PÅ HJÄLP, MIGRATIONSVERKET?

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2018 00:09 CEST

ÄR DET HÄR ETT ROP PÅ HJÄLP, MIGRATIONSVERKET?
Uttalande Ung i Sverige 17 september 2018

Ett nytt rättsligt ställningstagande från Migrationsverket gällande Afghanistan kom idag den 17 september. Våldets upptrappning i huvudstaden Kabul och det markant ökade antalet civila dödsoffer har frammanat en översyn av säkerhetsläget i Afghanistan. Migrationsverket oss besvikna, utvisningar av sårbara ungdomar kommer att fortsätta. Myndigheten lutar sig fortfarande mot internflykt som ett alternativ till skydd undan krig och tar inte hänsyn till de senaste rapporterna.

❗Migrationsverket förbiser de senaste riktlinjerna och uppmaningarna från FN som är mycket tydliga kring situationen i Afghanistan, särskilt när det gäller internflykt och unga ensamkommande flyktingars utsatthet. I stället bygger man sin argumentation på en rapport från EU som är jämförelsevis daterad och bristfällig.❗

1️⃣️ För det första så skriver UNHCR om att ”barn och män i stridande ålder” löper risk för rekrytering till stridande grupper vilket bör ligga till grund för asyl, eftersom det talar för att även unga ensamkommande bör ses som en särskilt sårbar grupp som inte kan hänvisas till internflykt. I rapporten kan man också läsa att de som bryter mot sociala sedvänjor kan beviljas asyl, vilket gäller majoriteten av de ensamkommande. Rapporten nämner bland annat politisk åsikt eller tillhörighet till en särskild social grupp. Många av de ensamkommande har anammat västerländska idéer och levnadsvanor som gör dem till måltavlor i Afghanistan.

Jurister har även lyft det faktum att UNHCR påpekar att användandet av principen om internt flyktalternativ inte får leda till att en ytterligare bevisbörda läggs på den asylsökande. Bevisbördan skall ligga på den som påstår något. Om beslutsfattaren påstår att det finns ett internt flyktalternativ som både är relevant och rimligt rekommenderar UNHCR att det också är beslutsfattaren som bär bevisbördan för detta. Detta efterlevs inte hos migrationsverket.

2️⃣️ För det andra så tar Migrationsverket inte hänsyn till det upptrappade våldet, det här året beräknas antalet döda bli 20 000 personer. Experter menar att det kommer kunna överskrida dödsantalet för konflikter över hela världen, även mer än Syrien. Sen sensommaren har vi chockats av stora terrorattentat som tagit över hundra liv åt gången, flera av dessa i huvudstaden.

3️⃣️ För det tredje tas ingen hänsyn till Shiamuslimers och Hazarers utsatthet i Afghanistan. FN däremot pekar ut Hazarerna som en folkgrupp som utsätts för systematisk diskriminering och förföljelse, som utsätts för tvångsrekrytering, tvångsarbete och fysiskt våld. Det är anmärkningsvärt att Migrationsverket inte erkänner detta som grund för asyl.

Samtidigt har Migrationsverket aktivt valt att inte tillämpa den svenska lagen om uppehållstillstånd genom gymnasiestudier med förödande konsekvenser för den enskilde, tusentals ungdomar hänger i luften och överlever bara på civilsamhällets krafter.

Det senaste rättsliga ställningstagande måste vara ett rop på hjälp. Eftersom det går emot de senaste rapporterna från våra mest respekterade civilrättsorganisationer och sakkunniga. Men vi finns här för er Migrationsverket, vad mer behöver ni för att fatta rationella beslut? Ni får allt av oss, utom mer tid. Stoppa utvisningarna nu!

KÄLLOR:

🔸UNHCR, rapport 30 augusti 2018
Riktlinjer gällande mottagandet av asylsökande från Afghanistan
http://www.refworld.org/pdfid/5b8900109.pdf

🔸UNAMA, 10 september 2018
Situationen i Afghanistan
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_afghanistan_12_sept.pdf

🔸RÄDDA BARNEN, uttalande 7 september
http://radda-barnen.mynewsdesk.com/news/raedda-barnen-uppmanar-migrationsverket-att-stoppa-utvisningarna-till-afghanistan-321108

🔸BBC, översiktlig statistik, 14 september
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-45507560

🔸Juristteamet i Linköping AB kommenterar Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande
https://www.facebook.com/juristteametlkpg.se/posts/2110684155642383?__tn__=K-R

Stoppa utvisningarna till Afghanistan!