Tedestrand coaching AB

Är det psykologiska samtalet vetenskapligt ett omöjligt verktyg för psykets problem.

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2013 15:19 CET

Hur kommunicerar man ödmjukt ut en snart 100-årig felaktig föreställning skapad av Freud. Där samtalet sägs kunna lösa komplexa problem i människans psyke och i relationer mellan människors psyken?


Hur får man människor som utbildat sig på universitet i flera år, där denna föreställning har inpräglats mycket starkt, att se det uppenbara felet i den grundläggande slutsatsen?


Hur får man forskare att släppa samtalsparadigmet i sin forskning för att hitta nya behandlingsmetoder så att forskningspengarna kommer till verklig hjälp? 


Hur får man akademiker och forskare att förstå, att med en visuell överblick som är generell och enkel att lära ut, kan patienterna själva lösa sina komplexa psykiska problem?  


Det är framtidens viktigaste frågor. Allt som händer på denna planet grundas i människors psyken. 

Den visuella överblicken är både en förklaringsmodell och lösning i en och samma processkarta, så som alla visuella överblickar är när de är skapade. 

Anders Tedestrand