U&We

Är det rätt att kalla sig klimatneutral och strunta i 99% av sin klimatpåverkan? Lär av MAX och världens första klimatpositiva burgare

Pressmeddelande   •   Jun 06, 2018 07:00 CEST

På konferensen Sustainable Brand Global, i Vancouver, är svenska MAX Burgers idag inbjudna som keynote speaker att presentera världens första klimatpositiva burgare och den långsiktiga satsning som ligger bakom.

– MAX är ett föredöme i Sverige och internationellt, medan många andra företag som profilerar sig som klimatneutrala bara räknar med en del av sin klimatpåverkan. Om alla företag gör som MAX skulle vi inte bara bromsa utan faktiskt vända på klimatutvecklingen, säger Peter Wrenfelt, partner på konsultföretaget U&We, som under ett decennium hjälpt MAX med analyser, beräkningar och strategier kring hållbarhet och klimat.

Att MAX nu som helhet blir klimatpositivt innebär att företaget binder mer klimatgaser än man släpper ut. Tre viktiga delar i detta är att man 1) kartlägger sin klimatpåverkan ordentligt varje år, 2) minskar sina utsläpp och 3) med råge klimatkompenserar återstående utsläpp genom trädplantering.

I kartläggningen av sin klimatpåverkan har MAX inkluderat alla delar i och omkring verksamheten – allt från jordbruket till gästens konsumtion, inklusive avfall och t.o.m. både personalens och gästernas resor till och från MAX-restaurangerna, med mera. Beräkningarna görs enligt ISO 14067 och omfattar Greenhouse Gas Protocol´s alla tre kategorier (1-3). För livsmedelsbranschen handlar kategori 3 huvudsakligen om jordbruket. Oberoende revisorer har sedan kontrollerat att beräkningarna följer standarden.

– Det är annars ganska vanligt att andra företag bara räknar med utsläppskategorierna 1 och 2, men inte kategori 3 där huvuddelen av klimatpåverkan ofta finns. Om MAX skulle räkna på det sättet skulle det innebära att man bortsåg från 99 procent av sin klimatpåverkan. Men MAX tar verkligen det här på allvar och det har man haft stor framgång med även affärsmässigt, säger Peter Wrenfelt.

MAX har fördubblat sin omsättning ungefär vart fjärde år och har genomfört hundratals klimatåtgärder. De senaste fem åren har MAX minskat sina totala koldioxidutsläpp med 15 procent per försäljningskrona. Inte minst har den ekonomiskt mycket framgångsrika satsningen på vegetariska burgare bidragit till minskningen av klimatpåverkan.

För att bli ett klimatpositiv företag klimatkompenserar MAX Burger 110 procent av återstående utsläpp genom Plan Vivo-certifierade trädplanteringar som alltså binder mer koldioxid än företagets verksamhet släpper ut. Under knappt 10 år har man planterat 1,5 miljoner träd eller motsvarande 4.700 fotbollsplaner med träd.

– Vi hoppas att MAX exempel kan inspirera andra företag att ta samma breda grepp om sina verksamheters klimatpåverkan och bli planetnyttiga eller nettopositiva på olika sätt, dvs ge tillbaka mer än vad de förbrukar, säger Peter Wrenfelt.

För ytterligare information

Peter Wrenfelt, U&We, 08-34 65 65, peter.wrenfelt@uandwe.se

Katrin Dahlgren, U&We, 08-34 65 65, katrin.dahlgren@uandwe.se

U&We är en ledande hållbarhetsbyrå med mer än 20 år på nacken som bistår företag att göra goda affärer. Vi kallar oss ”Catalyst for Good Business” och vår ambition är att förena god lönsamhet med socialt ansvar och miljöhänsyn. Med en bred kompetens inom hållbarhet och spetskompetens inom miljö och klimat siktar vi alltid högt i vårt arbete med hållbarhetsdriven affärsutveckling. Vi drivs av att se våra samarbetspartners öka sin konkurrenskraft och sina affärsmöjligheter och samtidigt vara med och bidra till ett hållbart samhälle. Många av våra kunder ligger steget före och blir förebilder för kollegor i sin bransch.

U&We - Catalyst for Good Business                www.uandwe.se