Nyhetsbrevet Vi Resenärer

Är det värt att åka till Dalarna och fira midsommar?

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 18:23 CEST

Det privata bolaget Hector Rail har köpt 42 traditionella sittvagnar för trafik upp till 200 km/tim.

 

Motormännen varnar för stora olycksrisker för de som tar bilen upp till Dalarna i morgon, den stora reshelgen under midsommar. De poängterar att de stora vägarna upp till Siljansbygden är klassade som trafikfarliga. Det gäller vägarna Gävle-Falun (E16), Enköping-Mora (70), Örebro-Borlänge (50) samt Göteborg-Malung-Mora (E45).

Till detta ska läggas att det är fullt på alla tåg i morgon från Stockholm upp till Siljansbygden. Bilister som vill undvika alla risker på vägarna och ta tåget i stället är dock för sent ute. SJ:s alla tåg från Stockholm till Mora i morgon är fullbokade. Det gäller också flertalet förbindelser mellan Göteborg och Mora.

Trafikverket och ansvariga politiker lever i tron att det är trångt på våra järnvägar. Dessa uttalanden är dock baserade på antalet tåg och inte på antalet sittplatser. Tåget har en unik fördel genom att man kan anpassa antalet sittplatser till behovet genom att koppla till fler vagnar. Trafikverket räknar av någon anledning alltid på antalet tåg. En anledning till detta kan vara att det är lättare att få skattepengar om man påvisa brister.

SJ kör i morgon efter vanlig tidtabell en torsdag. Möjligen förlängs de lokdragna tågen med någon vagn men det är en marginell utökning av antalet sittplatser. Jämfört med förra året sjunker kapaciteten genom att man använder sig av snabbtåget X3000, med begränsad kapacitet, i stället för vanliga lokdragna tåg i många förbindelser. I dessa tåg kan kapaciteten fördubblas genom att man utökar från 6 vagnar till 12.

"VI kör med de fordon vi kan ha i trafik", säger Eline Yli-Torvy till Vi Resenärer. Detta kan ifrågasättas.  SJ:s fordonspark har det senaste året utökats med 5 000 nya säten genom tillkomsten av SJ 3000.('SJ:s pressmeddelande 2012-07-06). Var rullar dessa nya sittplatser?

SJ behöver konkurrens på Dalabanan. Det regionala bolaget Tågkompaniet, som ägs av norska staten, visade intresse för att köra Mora-Stockholm för några år sedan med norska snabbtåg.  Tyvärr har det intresset slocknat.

Nu står hoppet till de privata bolagen Hector Rail och Tågåkeriet. Göteborgarna kan i år åka direkttåg från Göteborg upp till Borlänge tack vare Tågakeriet.

Det finns ingen intresseorganisation för fritidsresandet. Regiona Dalarna och näringslivet i Dalarna jobbar enbart för arbetspendling. Besökare är ju turistnäringens "råvaror", men ingen intresserar sig för hur besökarna ska ta sig Dalarna.

Är det värt att ge sig ut på de farliga vägarna till Dalarna för att uppleva ett midsommarfirande?  Midsommar firas i hela i hela landet.

Jan-Åke Bosell
Trafikskribent

PS Följt utvecklingen för Dalabanan sedan mitten av 50-talet.

 

Idégruppen Vi Resenärer har sedan 1993 bevakat utvecklingen inom kollektivtrafiken med utgångspunkt från konsumentens/resenärens önskemål. Vi är helt vanliga resenärer och tillika bilister som önskar att kollektivtrafiken kunde bli ett attraktivt komplement till bilismen.