IDG Europe AB

Är du avlyssnad?

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2011 10:20 CET

Föreställ dig någon som övervakar varje steg du tar, hör allt du säger och vet vart du är dygnet runt. Om du har en mobiltelefon, kan det hända dig.

Det har  blivit allt svårare att bibehålla sekretessen för privata telefonsamtal. Vare sig du jobbar som chef eller är en privatperson hotas integriteten av allt mer sofistikerade motståndare. Internationella resenärer som dagligen utbyter intern företagsinformation, eller genomför känsliga transaktioner från utlandet är alla utsatta.

Telefonavlyssning har blivit så pass utbrett, enkelt och okontrollerbart att du måste räkna med att dina privata samtal och SMS hamnar i fel händer.

Utrustning för avlyssning har blivit tillgängliga till så pass låga priser att en sökning på valfri sökmotor generar tusentals träffar på exempel som möjliggör enkel telefon avlyssning.

Med en programvara för ett par tusenlappar kan du lyssna av någons samtal, ta emot SMS, datatrafik, GPS positionering etc. Varsomhelst. Närsomhelst.

Om du vill vara säker på att innehållet i dina privata samtal inte hamnar fel är det klokt att använda kryptering. Men det gäller att välja rätt. Många av de krypteringsprogram och krypterade mobiltelefoner som finns på marknaden är försedda med ”bakdörrar” som gör det möjligt för utomstående att inte bara avlyssna utan även ta kontroll över apparaten. Ingen av dessa tillverkare låter kunden se vilken programvara som finns installerad.

Nu finns det en lösning du kan lita på, eftersom det kan kontrolleras av dig eller dina experter. GSMK är den enda säkra leverantören av krypterade telefoner som kommer med full källkod tillgänglig för granskning. Du kan göra en oberoende utvärdering för att säkerställa att det inte finns någon svag kryptering och inga bakdörrar i den enhet som du anförtror dig till. Du behöver inte tro på det GSMK säger är säkert – du kan verifiera detta påstående själv.

Läs mer om telefonerna på vår hemsida: http://www.idgeurope.com