Lifecap AB

Är du man och heterosexuell? Hur attraktiv är du egentligen?

Pressmeddelande   •   Jul 29, 2009 22:29 CEST

Min erfarenhet är att de kvinnor som har en god självkänsla och som mår bra själva, attraheras av män som har en tydlig vision, alltså en idé om vad de vill åstadkomma med sitt liv, snarare än av män med läckra bilar eller andra statusprylar. En man som har fokus och riktning och som vet vad han vill med sitt liv är sexig enligt majoriteten kvinnor jag har tillfrågat.

Idrottsmän, som arbetar fokuserar på att nå sina mål anses ofta vara attraktiva. Beror det på att de är vältränade? Enligt de kvinnor jag ställt frågan till är orsaken till att dessa män är spännande att de verkar så trygga i vad de håller på med och så dedikerade sin uppgift. Att de har snygga muskler tycks komma i andra hand! Tyvärr så verkar det inte tillräckligt att ha mål. Det behöver finnas en vision! Ett mål är mätbart och tidssatt. Om jag saknar vision men har som mål att ta en OS-medalj och sliter hårt under flera år och till sist får min medalj, då riskerar jag att "luften går ur mig" när jag väl står där på prispallen. Vad ska jag göra nu? Jag borde vara nöjd, men det känns bara konstigt tomt.

Majoriteten av de mest skickliga idrottarna verkar ha en vision. De "kroknar" inte när de mottagit sin medalj, de fortsätter. Visionen kan vara att förfina tekniken eller förutsättningarna för utövandet av sporten. När idrottsmannen slutat tävla kan han experimentera med olika utrustningsutformning eller ta sig an adepter och förmedla den egna kunskapen. Intresset och fokus består.

Hade du mål som t.ex. innehöll bra jobb, en bra partner, fina barn och ett väl fungerande boende? Vad gör du när du uppnått detta? Hur kul är det att slå sig till ro och vänta på pensionen medan livet går sin gilla gång? Saknar du en vision? Life CaP Centrets visionskurs går av stapeln 6-8 november. Känns det som om någonting saknas i ditt liv, trots att du egentligen tycker att du har allt du önskar? Boka redan nu en plats på kursen. Deltagarantalet är begränsat till 12 personer.

Life CaP Centret erbjuder coaching, terapi och individuella program. Vi utbildar terapeuter och erbjuder en rad kurser t.ex. relations, kvinno- och visionskurser. Vårt syfte är att hjälpa människor att må bättre i olika skeden av livet. Här arbetar ett nätverk av olika kompetenser och vår önskan är att förebygga dåligt mående. Vi är religiöst och politiskt oberoende. Verksamheten är kvalitetssäkrad enligt ISO 9001:2000.

Life CaP har även en jourtelefon som bemannas av utbildad terapeut med tystnadsplikt. Slå en signal till 0900-107 10 10 (samtalet kostar 15 kronor per minut).

Gaya Pienitzka

Vd, Energiterapeut och författare

Life CaP Centret Lindormsnäs AB

Telefon 08-545959 47, gaya@lifecap.se