Aruba a Hewlett Packard Enterprise company

Är du redo för #GenMobile?

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2014 09:42 CET

Generationen #GenMobile är så fästa vid sina mobila enheter att 62 procent hellre ger upp kaffe, TV och restaurangbesök än sina mobiler.

Undersökningen, som baseras på svar från över 5000 respondenter över hela världen, visar på en framväxande trend av "mobila" arbetstagare som förändrar de traditionella arbetsplatserna.

En typisk #GenMobile söker sig till icke-traditionella arbetstider och kräver flexibla arbetsplatser över högre löner. De vill ha tillförlitligt internet och begär Wi-Fi kontra 4G, 3G eller kabelanslutna nätverk.

Majoriteten av #GenMobile är i början av sin karriär, de äger tre eller fler anslutna enheter (62 %) och känner sig mest produktiva när de arbetar hemifrån (57 %).

I Sverige är #GenMobile så fästa vid sina mobila enheter att 62 procent av deltagarna i undersökningen är benägna att ge upp kaffe, TV och att äta ute än att säga adjö till sina älskade Smartphones.

Den typiska #GenMobile följer principen "var som helst, när som helst" och vill ha ett flexibelt arbete där kontorstiden inte är begränsad till den traditionella arbetsdagen. Även 75 procent av de svenska svarandena i undersökningen uppger att de gärna ser en arbetsgivare som tillåter flexibel arbetstid.

Följaktligen förväntas arbetsgivarna att göra de strukturförändringar som krävs för att möjliggöra den nya arbetsformen.

"Den här rapporten visar att #GenMobile inte kommer att ha tålamod med företag som inte tillämpar en mobil arbetsplats. För att attrahera och behålla de bästa medarbetarna, måste företagen hitta lösningar för att säkerställa delaktighet, produktivitet och mobilitet i det framväxande arbetslivet", säger Maria Tiderman, Territory Manager på Aruba Networks i Sverige.

Enligt Aruba Networks rapport kommer #GenMobile att omdefiniera traditionella arbetsmiljöer helt. Vidare visar rapporten att förstå #GenMobiles behov, kommer att vara nyckeln till framtidens produktivitet utanför traditionella arbetsramar. 


Aruba Networks är en ledande leverantör av nästa generations nätverkslösningar för mobila företag. Bolagets arkitektur Mobile Virtual Enterprise (MOVE) kombinerar de trådbundna och trådlösa nätverken i kontorsmiljöer, mobil arbetskraft, distansarbetare och gäster. 

Detta enhetligt förhållningssätt till accessnäten ger IT-organisationer och användare ett effektivt och säkert sätt att hantera åtkomsten vilket bland annat underlättar införandet av Bring Your Own Device (BYOD) där nätverken måste kunna hantera mängder av olika enheter på ett säkert sätt. Aruba Networks är noterat på Nasdaq och är baserat i Sunnyvale, Kalifornien, med verksamhet i hela Amerika, Europa, Mellanöstern, Afrika och APAC.

© 2013 Aruba Networks, Inc. Aruba Networks varumärken inkluderar även Airwave, Aruba Networks, Aruba Wireless Networks, Aruba Mobile Edge Company logotyp, den registrerade Airwave logotypen, Aruba Mobility Management System, Mobile Edge Arkitektur, People Move, Networks must follow, RFProtect, Green Island. Alla rättigheter förbehållna. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.