Fagersta kommun

Är fagerstaborna stolta över sin kommun?

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 14:47 CETBildtext: Torget i Fagersta en sommardag. foto:Fagersta kommun

Fagersta är en av de 7 kommuner som deltar i projekt Kvalitetsnätverk Bergslagen, som genomförs i 7 Bergslagskommuner med stöd från SKL, Sveriges kommuner och landsting. I alla kommuner som ingår i nätverket ber man medborgarna att svara på samma enkät. Syftet är att få en bild av hur kommunerna uppfattas av dom som bor och arbetar där, men också att få ett underlag som ska ligga till grund för ett kvalitets- och förbättringsarbete i varje enskild kommun.

Alla kommuner ber såväl medborgare som tjänstemän och politiker att svara på 14 olika frågor som alla handlar om hur man ser på kommunen och dess trovärdighet. Till exempel om man är stolt över sin kommun, hur man uppfattar de politiska beslut som tagits, om besluten genomförs inom rimlig tid samt om kommuninnevånarna informeras om de tagna besluten.

- Det ska bli väldigt spännande att se resultatet, säger Stefan Lejerdahl, utredningssekreterare och projektansvarig på Fagersta kommun. - Eftersom alla svarar på samma frågor kommer vi att se om det är någon skillnad mellan hur politiker, medborgare och tjänstemän uppfattar andan i kommunen.

Men, varför ska man vara med och svara? Har det verkligen någon betydelse?

- Ja, absolut, säger Stefal Lejerdahl. - Dels är detta en unik chans att få vara med och ”tycka till” om hur det fungerar i den kommun man lever och bor. Sedan kommer ju enkätsvaren att vara underlag för fortsatt utvecklingsarbete. Det betyder att svaren (som kommer att redovisas senare i vår) på sikt kan komma att resultera i förslag om förändringar i enlighet med vad medborgarna önskar. Ju fler som då är med och svarar, desto sannare blir bilden av vad fagerstaborna tycker och tänker, avslutar Stefan Lejerdahl!

Enkäten består av 14 frågor och tar max 4 minuter att besvara. Alla svar kommer att behandlas anonymt och för den som inte har tillgång till Internet finns pappersenkäter att fylla i för hand på biblioteket samt i receptionen på Fagerstahallen. Sista dag för att svara på enkäten är den 6 mars.

De sju Bergslagskommuner som är med i Kvalitetsnätverk Bergslagen är Borlänge, Fagersta, Falun, Heby, Hofors, Säter och VansbroFör mer information kontakta:
Stefan Lejerdahl
Utredningssekreterare, Fagersta kommun
0223-441 02