Vänsterpartiet

Är föräldraförsäkringen och pensionssystemet kvinnofällor?

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 16:44 CEST

Gudrun Schyman, riksdagsledamot (v), ställer två interpellationer till
barn- och familjeminister Berit Andnor:

Gudrun Schyman tar upp det särtryck som finns till årets
budgetpropositon, med titel "Fördelningen av ekonomiska resurser mellan
kvinnor och män". Häftet ger en utförlig redovisning av bl a
sysselsättning, inkomst och utfallet av socialförsäkringarna uppdelat
efter kön.

Man redovisar bl a att år 2001 utbetalades 16,9 miljarder kronor i
föräldraförsäkring, varav 77 % till kvinnor och 23 % till män. Under
barnets första levnadsår tar kvinnor ut 83 % av dagarna och män 17 %. Det
ojämna uttaget gör att kvinnor är mer borta från arbetsmarknaden.

- Den nuvarande utformningen av föräldraförsäkringen bidrar till att
permanenta och förstärka kvinnors svaga och lönediskriminerade ställning
på arbetsmarknaden och en traditionell föreställning om kvinnors och mäns
förhållande till barn, säger Gudrun Schyman.

Hon frågar Berit Andnor:
Delar ministern denna beskrivning och om ja, anser ministern att det är
acceptabelt, och om svaret på den frågan är nej, vilka initiativ tänker
ministern ta?

I en andra interpellation till Berit Andnor frågar Gudrun Schyman om
pensionssystemet och könsdiskriminering. I det särtryck som nämns ovan
framgår att löneskillnader mellan kvinnor och män även slår ut i
skillnader i pension i livets slutskede. Det oavlönade arbete som kvinnor
utför i form av hushållsarbete och omsorg om barn och andra bidrar
avsevärt till hushållens välfärd, men ger ingen pensionsrätt, förutom s k
barnår i det nya pensionssystemet, sägs det i särtrycket.

- Enkelt uttryckt befäster och konserverar det nuvarande pensionssystemet
kvinnors underordning och ekonomiska diskriminering, säger Gudrun Schyman

Hon frågar:
Delar ministern denna beskrivning och om ja, anser ministern att det är
acceptabelt, och om svaret på den frågan är nej, vilka initiativ tänker
ministern ta?

Mer information: Gudrun Schyman, tel. 070-343 95 92

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se