PUSH Sverige

Är gruvdrift i Kallak ekonomiskt hållbart?

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2013 09:33 CEST

En debatt rasar om gruvbrytningens vara eller icke vara i norra Sverige, med Kallak som epicentrum. Centralt i diskussionen är frågan huruvida verksamheten innebär ett ekonomiskt uppsving, eller på lång sikt snarare utarmar Jokkmokks försörjningsmöjligheter? På Power Shift 6-8 september kommer unga samlas från hela Sverige för att diskutera vad som faktiskt kan betraktas som ekonomiskt hållbart.

 LKABs vd och koncernchef Lars-Eric Aaro skriver m.fl. i Aftonbladet (31/8) att gruvnäringen är viktig för områdets tillväxt och kommer skapa hundratals nya jobb. I SVTs debatt menar företrädare för Jokkmokks kommunstyrelse att en nyöppnad gruva skulle ge välbehövliga skatteintäkter till en krympande kommun, samt en ekonomisk injektion och framtidstro som kan få andra företag att våga satsa i kommunen och skapa en ekonomisk blomstring. 
I samma program menar dock ordförande för Sametinget att Jokkmokks kommun, genom att bjuda in ett brittiskt bolag för prospektering, gör en billig lösning för dagens invånare i kommunen, men inte för kommande generationer. I ett pressmeddelande skriver Sametingets ungdomsråd att de med oro ser hur gruvnäringen tillåts prospektera i Gállok/Kallak och hur detta skall utföras av ”bolag som inte behöver ge något tillbaka till lokalsamhällena, till det samiska folket eller städa upp efter sig”.

- Vi behöver diskutera vad vi menar med en ”god ekonomi” - hushållning med resurser, säger Lovisa Lundgren, projektledare för Power Shift, en hållbarhetskonferens för unga som i år har temat ekonomi och hållbarhet.  

Under konferensen kommer flera stora frågor att diskuteras som tillväxtens konsekvenser, industrins inflytande över demokratin och den ökande ekonomiska segregationen.

 - Det är frågor som ligger bakom många konflikter i dagens samhälle och som unga oroas över. Att skapa en mötesplats och ett forum där unga kan få dela sina tankar och idéer är ett av syftena med konferensen, säger Lovisa.

Power Shift äger rum 6-8 september på kursgården Lindsberg utanför Falun och kommer samla unga hållbarhetsintresserade från hela landet. Företrädare för ungdomsorganisationen Sáminuorra kommer att berätta om hur samerna redan idag är påverkade av klimatförändringarna här i Sverige. Att de nu dessutom står i konflikt med gruvnäringens ekonomiska intressen är ytterligare ett orosmoment för dessa ungdomar.

PUSH Sverige är plattformen för unga som vill samarbeta för hållbarhet.

Mer info på: powershift.se