KLYS - Sveriges kulturskapare

Är kulturen och filmen skyddad i frihandelsavtalet mellan EU och USA?

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2014 06:08 CEST

Idag samlas kulturskapare och deras företrädare från hela Norden och flera andra europeiska länder för att vid ett ett unikt seminarium i Köpenhamn diskutera frihandelsavtalet TTIP ur ett kulturskaparperspektiv. 

Talare under dagen är bl a den danska handelsministern Mogens Jensen, den tidigare EU-parlamentarikern från Finland, Tarja Cronberg och den svenske filmregissören Håkan Bjerking. Företrädare för olika konstarter, från olika europeiska länder och olika organisationer kommer att ge sin syn på kulturen i förhållande till internationella frihandelsavtal.

Under 2013 inleddes förhandlingar mellan EU och USA om frihandelsavtalet TTIP - Transatlantic Trade and Investment Partnership – som syftar till att främja handel och investeringar mellan USA och EUs medlemsstater. TTIP kallas också för ”the biggest trade deal of the world”. EU-kommissionens avsikt är att avtalet ska omfatta så många samhällssektorer som möjligt, inklusive den audiovisuella sektorn, d v s film och andra rörliga bilder, samt upphovsrätten. Även den svenska regeringen förespråkar ett så brett förhandlingsmandat som möjligt. Parterna räknar med att gå i mål med avtalet under 2015. 

I juni beslutade EU:s ministerråd, efter krav från bl a Frankrike, om ett undantag för den audiovisuella sektorn i TTIP. Frågan är nu om den nya EU-kommissionen kommer att respektera det s k kulturundantaget och stå emot USAs påtryckningar om att öppna upp avtalet för exempelvis digital mediedistribution.

För mer bakgrundsinfo samt KLYS synpunkter på frihandelsavtalet läs vår 

blogg: http://kultursamhallet.blogspot.se/2014/08/ar-kulturen-och-filmen-skyddad-fran.html

Seminariet kommer att dokumenteras såväl skriftligen som i videoform, så håll utkik på KLYS webb!


KLYS - Sveriges Kulturskapare - är konstnärsorganisationernas samarbetsorgan när det gäller frågor av gemensamt intresse. Genom sina 15 medlemsorganisationer företräder KLYS ca 30.000 konstnärligt yrkesverksamma i Sverige inom områdena ord, ton, bild, scen och media, såsom författare, journalister, bildkonstnärer, musikskapare, regissörer, musiker, dansare och skådespelare. Viktiga arbetsområden för KLYS är bl a upphovsrätt, kulturpolitik, yttrandefrihets- och mediefrågor samt arbetsmarknadsfrågor.