Valet

Är semestern en ingång till ett beroende?

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2012 09:29 CEST

Är semestern en ingång till ett beroende?

Semestertiden är den tid vi unnar oss att äta och dricka gott, umgås med vänner och slappna av från vardagens rutiner. I vår kultur kopplar vi ofta ihop avkoppling, ledighet och trevligt umgänge med alkoholkonsumtion. Det finns dock en risk med detta beteende, det kan vara inkörsporten till ett beroende. Den risken blundar tyvärr de flesta för: några kalla öl på heta sommardagar, kan det vara så farligt?

– Det kan vara farligt om man ej har förmågan att sätta gränser, säger Bosse Johansson, utbildningsansvarig på Valet, bestämt. Det är lättare än man tror att hamna i ett beroende. Många av de saker vi kan bli beroende av hör ju ihop med trevliga ting, vilket gör det svårt att avstå från dem.

Det finns hjälp att få, men många vet inte vart de ska vända sig. Det kan också vara så att man inte erkänner för sig själv att man har ett problem. Då behöver man ej omgivning som ställer krav och ställer upp med stöttning. Familj, vänner, arbetskamrater och arbetsgivare är viktiga och ofta helt avgörande för att man ska få rätt hjälp för sina problem.

Sommar och semester är härligt, men bedrägligt ur alkoholaspekten. Trycket på öppenvården ökar tydligt efter semesterperioden. Det är dock bara toppen av isberget – många har inte kommit till den punkt där de erkänner att de har ett problem. Den allmänna vården har dessutom inte alltid resurser att hand om missbrukare, det saknas vårdplatser m m.

– I takt med att beroendesjukdomarna ökar i samhället behövs rejäla åtgärder. Medmänniskorna behöver stötta missbrukaren i sin närhet och samhället måste utöka resurserna för vård, säger Bosse Johansson. Vi på Valet har arbetat med beroendesjukdomar under många år och ser tydligt att endast en liten del av våra klienter kommer via vården. Det är faktiskt näringslivet som är mest aktiva och utbildar sina chefer och arbetsledare samt skickar sina anställda med problem till oss.

Kunskap och erfarenhet finns på Valet

I Valets verksamhet – förutom rehabilitering av missbrukare – ingår också utbildning av chefer och anhöriga till missbrukare. I takt med att beroendesjukdomarna av olika slag ökar, behövs bra alternativ till den vård samhället erbjuder. Valet är en öppenvårdklinik i Göteborg som arbetar med beroendesjukdomar. Sockerberoendet, som det talas mycket om just nu, finns också med på deras agenda. Valet håller kurser i ämnet och hjälper personer med problemet att hitta tillbaka till ett sunt liv.

– När man normalt talar om beroendesjukdomar, tänker man på missbruk av alkohol, droger eller tobak. Men även mat- och godismissbruk är beroendesjukdomar. Mekanismerna bakom mat- och godismissbruk är desamma som för andra beroendesjukdomar. Central i beroendesjukdomar är belöningscentrum i hjärnan. Detta belöningscentrum stimuleras inte bara av droger, utan även av socker. Liksom vid andra missbruk ger drogen ett kortvarigt kick, förklarar Bosse Johansson.

Mer information:  Bosse Johansson och Monica Gefvert, Valet, tel 031-42 49 40

www.valet.se

Behandlingshem med effektiv metod för missbruk
Vi på Valet i Göteborg har lång erfarenhet av missbruk i olika former hos både kvinnor och män. Vi som arbetar på Valet har antingen levt med en missbrukare eller klarat sig ur ett missbruk så vi vet hur det är att leva med skuldkänslor och oron som ett missbruk ger. Vårt behandlingshem specialiserar sig på alkohol- och drogbehandling enligt den kända minnesotamodellen. Behandlingen har under årens lopp utvecklats till en strukturerad och mycket verkningsfull behandlingsmetod där vi tar stor hänsyn till varje individ som går igenom behandlingen.