SFAM - Svensk förening för allmänmedicin

Är SKL verkligen intresserade av kvalitetsutveckling i svensk primärvård?

Pressmeddelande   •   Mar 18, 2010 18:13 CET

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har nyligen gett avslag till utvecklingspengar till pvkvalitet.se, ett verktyg för uppföljning och förbättringsarbete i primärvården. Detta är mycket märkligt och uppseendeväckande anser Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) som menar att det signalerar att man på SKL inte är intresserad av kvalitetsutveckling på landets vårdcentraler.

Pvkvalitet.se är ett verktyg för verksamhetsuppföljning  som har tagits fram av och för allmänläkare och tar hänsyn till primärvårdens särskilda förutsättningar. SFAM har, tillsammans med ledande företrädare för kvalitetsforskning i primärvård, tagit fram dokumentet ”Uppföljning av kvalitet i vårdvalssystem”.  Dokumentet innehåller rekommendationer på variabler man som vårdgivare kan följa i sitt interna kvalitetsarbete.

SFAM är oroade över de signaler man skickar från SKL. I primärvården sker större delen av svensk sjukvård och en minskad satsning kan direkt påverka de flesta människor i samhället.

Eva Jaktlund, ordförande i SFAM är besviken och förvånad. ”De register som idag förs över specifika diagnoser leder knappast till någon direkt kvalitetshöjning som kommer patienterna till gagn. Pvkvalitet.se är ett verksamhetsnära instrument som underlättar respektive vårdenhets kvalitetsarbete.”

SFAM har nu kontaktat SKL för att diskutera frågan och hoppas kunna reda ut situationen.

Det är mycket märkligt om man från SKLs sida inte är intresserad av att åstadkomma ett kvalitetsregister för primärvården med reell patientnytta som stimulerar primärvårdens duktiga medarbetare till vårdproduktion med än högre kvalitet i vårt dagliga sjukvårdsarbete.” Eva Jaktlund hoppas att diskussioner med SKL kommer att ändra organisationens sätt att tänka.

För mer information läs på www.pvkvalitet.se eller kontakta:

Eva Jaktlund

Ordförande Svensk förening för allmänmedicin

Mail: Eva.jaktlund@sfam.a.se

Mobil: 0702-534241

Svensk förening för allmänmedicins ändamål är att på ett oberoende sätt främja utbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin. För mer information vänligen besök vårt pressrum på www.sfam.se