Nackskadeförbundet och arbetsgruppen AMBU

Är Sveriges regering medskyldig till brotten mot EU-rätten?

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 20:57 CEST

Rätten till fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad är en EU-rättighet för svenska medborgare som Försäkringskassan gör allt för att förhindra! EU-rätten har företräde framför nationell rätt inklusive grundlag. I mål nr 6/64 Costa mot ENEL i mål 11/70 Internationale Handellsgesellschaft fastslog EG-domstolen att EG-rätten även har företräde framför medlemstaternas grundlagar.

Är demokrati och rättsäkerhet viktigt inför valet 2010?

  • Försäkringskassan(FK) hindrar generellt alla svenska medborgares EU-rätt till fri rörlighet utifrån hälso- och sjukvårdens marknad.
  • När då Sverige trots lovad lojalitetsplikt till EU inte har kraft nog att ingripa mot en svensk myndighet, FK, som generell inskränker EU-rätten för medborgarna blir genom passivitet Sveriges Regering medskyldig till brotten mot EU-rätten.
  •  Sverige respekterar därmed inte heller Rättighetsstadgan 2007/c303/01 som blev svensk lag samma dag som Lissabonfördraget trädde i kraft.

 

Ett fördrag som för övrigt Sveriges statsminister fick föra i hamn och fick beröm för sitt arbete därmed. I stadgans artikel 54 fastställs bl.a. att ingen bestämmelse får sätta ur spel någon av de rättigheter och friheter som erkänns i stadgan eller att inskränka den i större utsträckning än vad som medges i stadgan.

Källa, http://www.sjukhuslakaren.se/2010/06/07/--forsakringskassan-bryter-mot-eg-ratten/

Citat, ur artikeln Försäkringskassan bryter mot EG-rätten;

- Det finns inga krav på att vårdmetoden måste finnas i Sverige. Det avgjorde Jelinek-domen, säger Mats Melin, som var en av domarna i Jelinek-målet, numera chefs-JO. Han får stöd bland annat av Bodil Hulgaard, också domare i Jelinek-målet, samt Ulf Bernitz, professor i europeisk integrationsrätt, Lotta Vahlne Westerhäll, professor i offentlig rätt, samt Eva Edwardsson, universitetslektor i offentlig rätt med EG-rätt som specialområde.

Alla menar de att det inte går att neka patienter ersättning med motivet att vårdmetoden inte finns i Sverige eller att vården inte skulle givits i hemlandstinget. Slut citat

Hur länge kan en svensk regering av år 2010 med ansvarig minister Husmark Pehrsson i spetsen blunda?

Vad gör statminister Fredrik Reinfeldt åt problemet?

Kan generaldirektör Adriana Lender sitta kvar?

Finns ordet rättsäkerhet med i Sveriges regering om man inte agerar?

Oppositionen är informerad men har inte agerat i skrivande stund! Varför?

Blir detta faktum en valfråga?

Det finns ett stort behov av att bevaka rättsäkerheten för vårdkonsumenter utifrån EU-rättigheter. Rättighetsstadgan, som gäller från 2009-12-01, och EU-rätten med därtill hörande EU-domstolens rättspraxis(tidigare EG-domstolens rättspraxis) på hälso- och sjukvårdens marknad gäller fullt ut i staten Sverige.

Vi har sedan tid upptäckt att rättspraxis icke tillämpas fullt ut av berörda inom Sverige och vårt mål är att påverka detta för att rättsäkerhet och demokrati skall gälla fullt ut i EU-medlemslandet Sverige. Vi har därför anmält Sverige till EU-kommissionen för brott mot bl.a. fria rörligheten på hälso- och sjukvårdens marknad. Du kan läsa mera på www.nackskadeforbundet.se

Arbetsgruppen AMBU

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

Om AMBU

Arbetsgruppen AMBU som består av Assar Fager, Bert Magnusson och Ulf Bittner, verkar i detta ärende i syfte att värna om EU-rätten och den fria rörligheten på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/ESS. Sen ca1år tillbaka "brinner" vi för denna uppgift då vi redan från början insåg att det skulle vara till hjälp för utsatta människor som har rehabiliteringsbehov. Vi som personer i arbetsgruppen är ej av intresse utan det är sakfrågorna som står i centrum för vårt intresse för att hjälpa utsatta människor att få vård enligt EU-rätten! Bert Magnusson är ordförande i Nackskadeförbundet, Assar Fager har ideellt arbetat inom HSO och dess handikapp politik över 10 års tid, Ulf Bittner är f.d. egenföretagare och numera förtidspensionerad.

Läs mer på www.nackskadeforbundet.se