Institutet för Medicinsk Rätt AB, IMR

Är systemet med hyrpersonal en fara för patientsäkerheten?

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 15:00 CEST

Nytt! Gabriella Sebardt, Förbundsjurist från Bemanningsföretagen, kommer att under kursen prata om Bemanningsföretagens Auktorisation!

Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm har nyligen i en intervju framhållit att "Socialstyrelsen måste driva de juridiska frågorna mycket mer aktivt" (se Läkartidningen nr 10/2009). Samtidigt kan i rikspressen läsas om att det finns hyrläkare hos landsting och andra vårdgivare som kan vara farliga för patienten (se DN 27 och 28 mars 2009). Patientsäkerheten kräver givetvis att kontroller görs ifråga om identitet, legitimation, prövotid m.m.

Regelverket innehåller tydliga bestämmelser om vem som har ansvaret för nödvändiga kontroller. Vi bjuder in till en angelägen och högst aktuell seminariedag för att klargöra vad som gäller till tryggande av patientsäkerheten. Men det handlar också om hälso- och sjukvårdens anseende hos samhällsmedborgarna.

Under seminariet kommer följande frågor att redovisas och besvaras

Vilket ansvar har bemanningsföretaget (motsvarande)?

Vilka kontrollrutiner gäller vid bemanningsföretagen?

Vilket ansvar har vårdgivaren d.v.s. landstinget, vårdföretaget m. fl.?

Vilket ansvar har verksamhetschefen (jfr 29 § hälso- och sjukvårdslagen)?

Vilket ansvar har hyrpersonalen för egen del?

Vilka ansvarsförhållanden gäller mellan bemanningsföretaget och vårdgivaren?

Vad skall eller bör kontrolleras och var finns svaren?

Praktisk information

Kursen hålls på: Westmanska Palatset, Holländargatan 17, Stockholm

Vi inleder med välkomstkaffe och registrering från kl. 09:30. Vi börjar kl. 10:00 och avslutar kl. 15:00 med avbrott för lunch kl. 12:00 - 13:00.

Avgiften är 2.995 kr (exkl moms) och inkluderar för- och eftermiddagskaffe, lunch och viss dokumentation. Är du eller enheten abonnent på vår juridiska support lämnar vi 10% rabatt på avgiften.

Seminarieledare är Ulf H Fröberg, chefsjurist vid Institutet för Medicinsk Rätt AB.