Nyhetsbrevet Vi Resenärer

Är tåget framtidens melodi?

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 15:57 CET

 

”Det är bara att beklaga. Det är ej acceptabelt.” Med de orden från Banverkets generaldirektör Minoo Akhtarzand inleddes dagens utfrågning av Riksdagens trafikutskott angående vinterns trafikproblem.

Banverkets produktionschef Tommy Johnsson konstaterade att resenärernas förväntningar på trafiken är större än Banverkets och tågbolagens förmåga.

SJ:s vd Jan Forsberg sade inledningsvis. ”Vi, som Sveriges största tågoperatör, är också väldigt ledsna över att vi inte räckt till i den här typen av väderlek.”

 ”Banverkets personal har sällan varit så förberedd för vintern som nu, på papperet!” Så började Branschföreningen Tågoperatörernas Lars Yngström sitt inlägg.

Tågkompaniets VD, Mats Gustafsson, svängde på den negativa stämningen med att säga: vi är stolta över det vi gör.

Den fortsatta utfrågningen handlade om järnvägens struktur både tekniskt och organisatoriskt. Den bild som gavs av tågtrafikens teknik och organisation var inte positiv för järnvägen som färdmedel. Växlar som måste borstas för hand, fordon som isas ned, kommersiella tågbolag som är helt i händerna på myndigheten Banverket och ett starkt monopol vad gäller underhåll av fordon kan skrämma många från att ta tåget i stället för bilen.

Vi har inga vinterproblem”, sade Mats Gustafsson överraskande. ”Effekterna av de brister branschen har blir tydligare när systemet utsätts för påfrestningar som nu i vinter.”

SJ får 20 nya snabbtåg i år. VD Jan Forsberg kunde inte garantera att de är byggda för att klara vårt vinterklimat. ”De är dock bättre utrustade än våra nuvarande tåg”, förklarade han.

Många av de frågor som ställdes till panelen handlade om vardagliga förhållanden för resenärerna, som exempelvis toaletter som inte fungerar och bristande trafikinformation. Att toaletterna inte alltid fungerar beror enligt Jan Forsberg på att strömförsörjningen till tågen är bristfällig. Att högtalarna på stationerna inte fungerar beror enligt Banverket på att nuvarande informationssystem är överbelastat.   

Frågan om ersättning vid förseningar kom upp. Mats Gustavsson redogjorde för Tågkompaniets regler som ger resenären rätt till hela biljettpriset tillbaka i kontanter vid en försening på mer än 30 minuter. Jan Forsberg fick frågan om SJ kunde tänka sig att höja sina nuvarande ersättningsbelopp och fick svaret, ja. SJ kommer till sommaren att presentera ett nytt system för restidsersättning.

Från politiskt håll kom givetvis frågan om anslag till järnvägar respektive vägar samt rädslan för kommande avreglering upp.

Banverket fick frågan om varför de anser sig kunna klara vinterproblematiken med höghastighetståg enligt en framlagd rapport, dock inte med dagens tåg. Frågeställaren fick inget svar.

Kontentan av utfrågningen är att järnvägssystemets komplexitet, tekniskt och organisatoriskt, inger en osäkerhet om tåget någonsin kan bli ett allvarligt alternativ till framtida miljövänliga bilar. Det är järnvägens struktur som är problemet och inte vintern.

Så länge kommersiella tågbolag inte får disponera över informationssystem, perronger och stationer kan det inte bli bättre. Lars Yngström är landet enda entreprenör på spåren. Att branschen inte kan locka till sig fler entreprenörer gör att den saknar utrymme för en miljö med risktagande och nytänkande. Detta framkommer klart vid en jämförelse med bussbranschen där det finns ett stort antal entreprenörer som med egna pengar investerar miljoner i nya bussar. Det är faktiskt dessa entreprenörer som svarar för de bussar SJ sätter in när tågen slutat gå.

Jan-Åke Bosell
Idégruppen Vi Resenärer

 

Om oss
Idégruppen Vi Resenärer drivs av ett antal resenärer som väljer att se på trafiken ur resenärens/kundens synvinkel. Vi ger ut ett nyhetsbrev varje måndag och en tidskrift varannan månad med nyheter, synpunkter och kommenterar till dagens och morgondagens trafik.
Mer information finns på www.vireser.se och ges av Jan-Åke Bosell, tel 08-7763950.