eDarling.se

Är troende lyckligare än icke-troende?

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2012 10:10 CEST

Matchmakingsajten eDarling har i en vetenskaplig studie mellan 11 olika kulturer undersökt om troende människor, boende i länder där religionen är en stor del av kulturen, har bättre psykisk hälsa än icke-troende. Studien sökte svaret på frågan om det finns ett samband mellan religiositet och psykisk hälsa, och om detta samband endast fanns i länder där religion är en stor del av kulturen?

Troende – mer psykiskt välmående
Studiens resultat, från data insamlad av 200 000 eDarling-medlemmar från 11 olika länder, visar att troende personer är mer psykiskt välmående, dock endast i länder med hög religiositet. Troende personer i länder där religion är en stor del av kultur och samhälle mår bättre än icke-troende i samma land. Dessa personer har i en större grad starkare självkänsla och har ett bättre psykiskt välbefinnande. Resultaten återfanns i länder som Turkiet, Polen och Ryssland där religionen är betydelsefull och viktig. I mer sekulariserade länder, som i exempelvis Sverige, Tyskland och Frankrike, skiljde sig resultatet knappt mellan troende och icke-troende. Det gav alltså inga utmärkande positiva effekter att vara religiös i en kultur där religionen inte är lika väl implementerat i samhället. Både icke-troende och troende personer i kulturer som är mindre religiösa visar på samma nivå av psykiskt välbefinnande.

Påverkande faktorer
Den positiva effekten som religion ger hälsan kan formas utifrån den sociala omgivningen. Att känna uppskattning och gemenskap av sina medmänniskor främjar psykiskt välbefinnande.
Att religion ger en positiv hälsoeffekt är naturligtvis kopplad till om religionen har en stor betydelse i den kultur man lever i, säger Dr. Wiebke Neberich, Scientific Officer och medförfattare till eDarlings studie i den vetenskapliga tidskriften Psychological Science.

Notera: studien handlar inte om några specifika religiösa samfund, utan avser att undersöka individers grad av troende, och religioners popularitet i de olika länderna.


Ytterligare läsning:
Svensk artikel: http://www.edarling.se/guide/psykologi/religion-och-lycka
Engelsk artikel: http://www.edarling.org/edarling-studies/religiosity-psychological-health-cross-cultural-comparison
Artikel i Psychological Science: http://pss.sagepub.com/content/23/2/158
Länk till pressmeddelande: http://www.edarling.se/press/press/pressmeddelanden/aer-religioesa-lyckligare-aen-ickereligioesa

eDarling.se är en onlinedatingtjänst för singlar som vill träffa andra seriösa singlar. Sajten har funnits i Sverige sedan juni 2010 och är en av de ledande matchmakingsajterna i landet. Förutom i Sverige finns eDarling i 11 andra europeiska länder. För mer information: http://www.eDarling.se/.