NCFF Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom

Är våra barn framtidens Backseat Generation?

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 15:33 CEST

Allt fler föräldrar skjutsar sina barn till/från skolan och övriga fritidsaktiviteter. Denna trend medför stor risk att både barn och vuxna börjar utveckla en livsstil, som på sikt kan bli skadlig för både hälsan, miljön och livskvaliteten. Målgruppen barn och ungdomar är av särskild stor vikt att rikta olika samhällsinsatser mot eftersom sunda resvanor grundläggs i tidig ålder. Om aktiva transporter kan bli en naturlig del av deras vardag, är sannolikheten betydligt större att det följer dem i vuxen ålder.

För att inspirera elever, föräldrar och pedagoger till att välja alternativa resesätt till och från skolan, anordnar NCFF – Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom – en nationell skolutmaning under september och oktober månad. Utmaningen vänder sig till landets alla F-9 skolor och går ut på att så många elever och pedagoger som möjligt promenerar, cyklar eller reser kollektivt till skolan under två veckor. Den skola som lyckas samla ihop flest antal respoäng vinner 10 000 kronor.

30 kommuner runt om i landet stödjer också detta nationella initiativ genom att bl. a själva belöna sina skolor med regionala priser.

Barn som går eller cyklar till och från skolan:

  • Har bättre motoriska färdigheter, lungfunktion, högre energiförbrukning och emotionell hälsa.
  • Är mer fysiskt aktiva under hela skoldagen och involverar sig i mer ansträngande lek.
  • Upplever att de känner sig piggare och har lättare för att koncentrera sig på lektionerna och detta gynnar i sin tur inlärningen.
  • Kan få 30-50% av sin dagliga dos fysisk aktivitet tillgodosedd.
  • Får förtroende och träning i att ta sig fram i sin närmiljö, blir handlingskraftiga och får bättre självförtroende.
  • Får bättre trafikfärdigheter.

Vid eventuella frågor kontakta:
Camilla Bergholm, Informatör NCFF
camilla.bergholm@oru.se
tfn.019- 30 11 38

Om NCFF
Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (www.ncff.nu)
Regeringen inrättade år 2004 ett Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom, placerat vid Örebro universitet. Centret har till uppgift att brett stödja skolornas hälsofrämjande arbete och visa på samspelet mellan goda matvanor, ökad fysisk aktivitet och hälsa kopplat till lärande. NCFF ska även sprida erfarenheter från lärande skolexempel, forsknings- och utvecklingsprojekt samt verka för ökad samverkan mellan universitet/högskolor, kommuner och andra skolhuvudmän och myndigheter, intresseorganisationer och lokala organisationer. NCFF representerar också Sverige i flera olika internationella nätverk.