Svenskt Näringsliv

Är verkligen rätt till heltid rätt lösning?

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2005 14:55 CEST

Regeringen har tillsatt en utredning som skall se på en stärkt rätt till heltidsanställningar. Ett förslag som om det genomförs kommer att få långtgående negativa konsekvenser för många olika typer av företag både inom tillverkande sektorn såväl som inom handels- och tjänstesektorn. Handelns Utredningsinstitut har genomfört en rapport med syftet att analysera konsekvenserna av en stärkt rätt till heltidsanställning för näringslivet i allmänhet och för tjänste- och servicebranscherna i synnerhet. Dessutom måste man ställa sig frågan vad betyder detta på företagsnivå?

Vid pressträffen presenteras HUI:s utredning "Rätt till heltid" samt 6 intervjuer med företagare från sex olika branscher gjord av Studentkraft i Malmö.

Medverkande Fredrik Bergström vd HUI, Jonas Yngner Studentkraft samt Catharina Roos Vd Co-Drivers.

Tid: Onsdagen den 12 oktober kl. 11.45.
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19 (lokal SAE-rummet), Stockholm.

För mer information kontakta:
Joakim Bogdanoff, 070-345 64 52
Agnes Palinski, pressekreterare, 08-533 430 92

Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och drygt 54 000 företag
med 1,5 miljoner anställda. I vårt gemensamma framtidsprogram "Fördel Sverige"
beskriver vi hur Sverige kan få många nya och växande företag som ger jobb och välstånd åt alla.
Se www.svensktnaringsliv.se