Vårdalstiftelsen

Är vi medborgare eller undersåtar? Kanske det viktigaste seminariet under hela morgondagen!

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2012 20:00 CEST

Vårdalstiftelsen vill sätta individen i fokus inom vård och omsorg. Vi vill bidra till att samhällsdebatt och politiska beslut går från ett organisationsfokus till att ta utgångspunkt i individen/den enskilda människan.

En del i den debatten är att diskutera individens roll och ställning i välfärdsamhället – idag och för framtiden. Det handlar om relationen mellan den enskilda människan och staten (eller statens företrädare).

Valfrihetsreformerna och ”pengapåsarna” skapar möjlighet för en direktare relation och ”kontrakt” mellan medborgare och utförare – vilket också kan ge mer makt till medborgarna. Det innebär att vi går från expertstyre till individuella rättigheter inom välfärden. Varken Alliansen eller oppositionen diskuterar hur de ser på eller kommer att hantera perspektivskiftet från den starka staten till individen. Är vi medborgare eller undersåtar?

Vårdalstiftelsen är en oberoende stiftelse som stödjer forskning inom vård och omsorg. Stiftelsen har varit verksam sedan 1994 och under dessa år gett stöd till både små och stora forskningsprojekt och –program. Totalt har stiftelsen delat ut runt 870 miljoner kronor  till vårdforskning. För ytterligare information, se www.vardal.se.