Lunds universitet

Ärkebiskop KG Hammar till Lunds universitet: blir gästprofessor

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 12:05 CEST

Ärkebiskop KG Hammar knyts till Lunds universitet och dess Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR).
En öronmärkt donation på 1,5 miljoner från Thora Ohlssons stiftelse gör det möjligt för Hammar att undervisa och forska på halvtid vid universitetet under en kommande treårsperiod.

Ärkebiskop KG Hammar är docent i kyrkohistoria. Han disputerade 1972 på en avhandling i kyrkohistoria, ”Liberalteologi och kyrkopolitik, Kretsen kring kristendomen och vår tid, 1906-omkr.1920” vid Lunds universitet. Han vigdes till präst vid Lunds stift 1965 och vigdes till biskop 1992. I februari 1997 tillträdde han som ärkebiskop i Svenska kyrkan. Förutom sitt värv inom Svenska kyrkan, har han bland annat även skrivit böcker och statliga utredningar samt deltagit mycket aktivt såväl i den svenska som internationella debatten.

Nu står det klart att Hammar, efter att han avgår som ärkebiskop i augusti, återvänder till Lunds universitet. Idag har CTR:s styrelse beslutat att anmoda rektor Göran Bexell att utnämna Hammar till gästprofessor för att undervisa och forska vid CTR. Övergången gör det möjligt genom en öronmärkt donation från Thora Ohlssons stiftelse. Pengarna, 1,5 miljoner kronor, innebär att Hammar, enligt gåvobrevet ”ska bedriva forskning, delta i undervisning och medverka till att öka intresset bland allmänheten och blivande studerande för teologi och teologiska studier”. Hammar kommer att forska och undervisa på halvtid de kommande tre åren.
– Detta är ett exempel på universitetets ökade intresse att knyta till sig kompetenta personer från omvärlden, t ex som gästprofessorer eller adjungerade professorer, säger rektor Göran Bexell. Vi har en hel del från industrin men behöver fler från andra delar av samhället.

Så här kommenterar KG Hammar beslutet som idag har fattats av CTR:s styrelse:
– Jag är glad att få en inspirerande och utmanande, men tydligt avgränsad, uppgift när jag lämnar uppdraget som ärkebiskop. Jag är tacksam mot dem som gjort detta möjligt och ser fram emot att bli en del i ett arbetslag där den teologiska reflektionen och det gemensamma lärandet är huvuduppgifter. Att återvända till mitt alma mater efter nästan trettio år känns lockande, säger KG Hammar.

Donationen och Hammars vilja att återvända till Lund är mycket glädjande för universitetet.
– KG Hammar blir ett fantastiskt tillskott för oss. Han har bedrivit en mångfacetterad verksamhet och har en oerhört stor kunskap och erfarenhet som vi kommer att få stor glädje av. Inte minst kommer studenterna att få nytta av hans arbetslivserfarenhet, säger professor Werner G Jeanrond, dekanus för CTR.

– Hans akademiska ståndpunkt, som bland annat kommer fram i hans bok ”Jag har inte sanningen – jag söker den”, passar väldigt bra in här hos oss. KG Hammar kommer att kunna bidra i de öppna och ekumeniska samtalen både inom akademin och utanför, säger professor Fredrik Lindström, prefekt på CTR.

För mer information kontakta:
Lunds universitets rektor Göran Bexell. Tel: 046-2227001
E-post: Goran.Bexell@rektor.lu.se

Ärkebiskopen KG Hammars pressekreterare Ewa Röllgårdh. Tel: 018-16 96 77, mobil 0705-46 96 77.
E-post: ewa.rollgardh@svenskakyrkan.se

Werner G Jeanrond, dekanus på CTR, Lunds universitet. Tel: 046- 222 43 37, mobil: 0733-902 422
E-post: Werner.Jeanrond@teol.lu.se

Fredrik Lindström, prefekt på CTR, Lunds universitet. Tel: 046- 222 90 53, mobil: 0702-670312
Fredrik.Lindstrom@teol.lu.se


Anna Johansson