Svenska kyrkan

Ärkebiskopen kritisk mot Sveriges nej om Unesco

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2011 16:30 CET

”I den lilla grupp på fjorton länder som valde att rösta emot Palestinas medlemskap i Unesco återfanns till vår stora förvåning Sverige”, skriver Svenska kyrkans ärkebiskop och utrikeschef till statsminister Fredrik Reinfeldt.

I måndags antogs Palestina med stor majoritet som medlem av FN-organet Unesco. En stor grupp länder valde att lägga ner sin röst i väntan på avgörandet om Palestinas fullvärdiga medlemskap i FN. Sverige, däremot, anslöt sig till en minoritet som röstade emot medlemskapet.

Med anledning av detta har Svenska kyrkan fått ta emot många frågor om varför Sverige förefaller ha frångått sitt välkända och högt värderade stöd för palestiniers rättigheter. Därför har Svenska kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd och utrikeschef Erik Lysén skrivit till statsministern med kritik mot röstningen.

– Sveriges agerande är både överraskande och olyckligt, anser Svenska kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd och utrikeschef Erik Lysén. De menar att det är viktigt att tydliggöra att den svenska linjen för en tvåstatslösning och ett stopp för den israeliska ockupationen ligger fast.

– Röstningen mot Unescomedlemskapet sänder i detta sammanhang tyvärr fel signaler!

Läs hela brevet på www.svenskakyrkan.se (finns även som relaterat dokument nedan).