Svenska kyrkan

Ärkebiskopen och Resandefolket i radiogudstjänst

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2013 13:55 CET

Ärkebiskop Anders Wejryd. Foto: Magnus Aronson/IKON.

På söndag 24 februari medverkar ärkebiskop Anders Wejryd i en temahögmässa ”Gud, ditt folk är vandringsfolket” i Högsbo kyrka, Göteborg. Stora delar av gudstjänsten, bl a predikan och böner, översätts till resanderomani.

Gudstjänsten och firas i samverkan med Kulturgruppen Resandefolket, vars egna musiker medverkar. Predikar gör Hans-Owe Arvidsson, komminister i Högsbo församling.

I samband med gudstjänsten visas också en utställning om resandefolket. Vid det efterföljande kyrkkaffet blir det tal av ärkebiskop Anders Wejryd, samt musik och samtal.

Svenska kyrkan har nyligen kartlagt behovet av insatser för att bättre kunna inkludera romer och resande i Svenska kyrkans verksamhet. Kartläggningen är en del av arbetet för att främja och utveckla det flerspråkiga arbetet i Svenska kyrkan, och redovisas i rapporten Inkludering och försoning.

Utöver förslag till åtgärder, redovisar rapporten också vad som framkom vid ett seminarium om romsk inkludering som ärkebiskopen bjöd in till i november 2012. Resandegudstjänsten i Högsbo är en direkt följd av önskemål som framfördes i seminariet.

Läs mer:
Hög tid att bjuda in Sveriges romer (debattartikel av Anders Wejryd och integrationsminister Erik Ullenhag, december 2012)

Uttalande av kyrkomötet om romers situation (2010)