Svenska kyrkan

Ärkebiskopen svarar Judiska Centralrådet

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2004 15:35 CEST

I sitt svarsbrev till Judiska Centralrådet beklagar ärkebiskop KG Hammar att rådet genom Lena Posner-Körösi och Anders Carlberg känt sig tvunget att göra en markering mot Svenska kyrkan med anledning av deltagandet i den nystartade HOPP-kampanjen (”Häv ockupationen av Palestina – för en rättvis fred i Mellanöstern”).

KG Hammar betonar att Svenska kyrkan är en av flera deltagare i HOPP-kampanjen, vilken syftar till fred för alla inblandade parter i konflikten, självklart även för Israel. Kampanjen bygger på övertygelsen att våld inte kan skapa varaktig fred, något som de senaste fyra årens utveckling i regionen bekräftar.

– Kampanjens krav på parterna att helt avstå från våldsåtgärder gäller givetvis också palestinierna, förklarar ärkebiskopen i brevet.

– Att det ställs större krav på Israel beror dels på att Israel är den utan jämförelse starkaste parten i området, dels på att det är Israel som ockuperar det land som är avsett för staten Palestina, inte palestinierna som ockuperar en del av Israel. Dessa krav är helt i överensstämmelse med internationell rätt, FN:s resolutioner och – inte minst – vad en stor del av den israeliska allmänheten anser som förutsättning för en varaktig fred. HOPP-kampanjen ser ockupationen och de därmed sammankopplade bosättningarna som grundorsaken till konflikten, och fokuserar denna grundorsak.

KG Hammar vill inte tolka Judiska Centralrådets brev som ett uttryck för åsikten att Israel skulle ha rätt till det land som Israel ockuperar, och anser att det borde finnas grund för en fortsatt dialog.

– Vi har ju vid tidigare möten varit överens om att kritik av staten Israels nuvarande politik inte är detsamma som antijudiskhet. Låt oss då gå vidare i dialog istället för att avbryta även de mest sporadiska kontakter, skriver han.

Brevskrivarna från Judiska Centralrådet anser att det med anledning av Svenska kyrkans deltagande i HOPP-kampanjen är meningslöst att fortsätta dialogen kring den planerade internationella fredskonferensen Tools for peace. KG Hammar betonar dock att konferensen planeras av Sveriges kristna råd och inte av Svenska kyrkan.

– En dynamisk syn på olika fredsverktyg borde väl vara mer angelägen än någonsin för oss alla, och jag hoppas att sista ordet inte behöver vara sagt i denna fråga. Fortsatt dialog är oftast den bästa utvägen.

Kontaktperson för media: Pressekreterare Ewa Röllgårdh, tfn 018-16 96 77.