Svenska kyrkan

Ärkebiskopen träffar EU-ledare i Bryssel

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2016 08:50 CET

För tredje gången sedan 2005 är Svenska kyrkan representerad vid ett möte mellan EU:s toppledare och religiösa företrädare. Det är EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans som har bjudit in ärkebiskop Antje Jackelén till mötet som äger rum tisdagen den 29 november i Bryssel. På agendan står migrations- och integrationsfrågor.

– Huruvida Europa lyckas eller misslyckas med integration har globala konsekvenser. Den senaste tidens utveckling har gjort det än tydligare att civilsamhället i allmänhet och trossamfunden i synnerhet har en omistlig roll för sammanhållningen i Europa, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Ämnet för mötet är ”Migration, integration och europeiska värderingar: från ord till handling”.
Mot bakgrund av flyktingkrisen, terrorattacker och ökningen av intolerans, främlingsfientlighet och hatbrott vill företrädare för den Europeiska kommissionen samtala med religiösa ledare om de utmaningar Europa står inför. Hur kan integration bättre förankras i europiska grundläggande värderingar? Vad krävs för att bygga ett mer inkluderande och sammanhållet samhälle? Hur kan en känsla av samhörighet främjas mellan samhällen lokalt och över gränserna? Hur skapar vi förtroende, tillit och solidaritet i samhället?

Religiösa företrädare från flera EU-länder har bjudits in till mötet med EU:s toppledare. Det äger rum på EU-kommissionens huvudkontor i Bryssel och innehåller även presskonferens och arbetslunch.

Detta möte är det tolfte i en serie årliga möten som den förre ordföranden, José Manuel Barroso, startade 2005. Dessa möten sker i enlighet med Lissabonfördraget §17 som handlar om dialog mellan religion och samhälle. Det är tredje gången Svenska kyrkan är representerad. 2008 var dåvarande ärkebiskop Anders Wejryd inbjuden och 2011 var Antje Jackelén med, då som biskop i Lunds stift.