Svenska kyrkan

Ärkebiskopen utmanar ministrar: Diskriminera inte asylsökande barn!

Pressmeddelande   •   Jan 06, 2014 09:54 CET

Ärkebiskop Anders Wejryd. Foto: Magnus Aronson/IKON.

Om Anders Borg, Maria Larsson och Tobias Billström ska komma ut som tre visa ministrar vid Trettondagstiden så vore det ett klokt beslut att ta bort halveringen av stödet från och med det tredje barnet i en asylsökande familj. Dessutom bör det generella ekonomiska stödet höjas, skriver ärkebiskop Anders Wejryd i en debattartikel i Aftonbladet idag. 

Dagbidraget till asylsökande har inte höjts sedan 1994. För familjer med fler än två barn sänks dessutom ersättningen per barn med 50 procent från och med det tredje barnet. Det är tvärt emot hur det är med barnbidraget, där ersättningen per barn ökar med flera barn, konstaterar ärkebiskop Anders Wejryd och menar att det luktar diskriminering av vissa barn och står i motsättning till ett par artiklar i Barnkonventionen.

Barn till människor som söker skydd riskerar följaktligen att växa upp i stor fattigdom under den utsatta period som asyltiden innebär, under ibland så lång tid som ett par år. 

Man kan med ganska små medel göra mycket stor skillnad i de berörda barnens liv, hävdar Anders Wejryd och påpekar att det generella stödet bör öka. "Men den allra enklaste reformen borde kunna göras snabbt, nämligen att i förordningen om Lagen om mottagande av asylsökande ta bort halveringen av stödet från och med det tredje barnet i en asylsökande familj."

Om Anders Borg, Maria Larsson och Tobias Billström ska komma ut som tre visa ministrar vid Trettondagstiden så vore detta nog ett klokt beslut, avslutar ärkebiskopen sin artikel i Aftonbladet. "Guld, rökelse och myrra behövs inte. Bara att se att barn i Sverige är barn i Sverige, även om de ingår i en asylsökande familj!"