Svenska kyrkan

Ärkebiskopen: Vi måste aktivt verka för fredlig lösning i Sudan och Sydsudan

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2012 11:58 CEST

Uttalande från ärkebiskop Anders Wejryd

Händelseutvecklingen i Sudan och Sydsudan är mycket oroande. De senaste månaderna har striderna intensifierats längs gränsen mellan de två länderna och i april bröt förhandlingarna vid Afrikanska Unionen samman . Konflikten mellan Sudan och världens yngsta nation Sydsudan riskerar, enligt FN, att eskalera till fullskaligt krig. Den 2 maj antog FN:s säkerhetsråd en resolution där Sudan och Sydsudan ges en tidsfrist på 48 timmar att upphöra med stridigheterna. Resolutionen ger stöd till Afrikanska Unionens medlingsförsök och uppmanar parterna att sitta ned vid förhandlingsbordet igen. 

Konflikten i Sudan och Sydsudan är komplex och mångdimensionell. Den rymmer en rad olösta frågor, som man inte lyckades komma överens om före Sydsudans självständighet i juli förra året. Här finns kritiska frågor som gränsdragningar och resursfördelning vad gäller oljan, Nilens vatten och betesmarker.  Här finns också brännande frågor om medborgarskap och skydd för minoriteter i båda länderna. Dessutom kommer oroväckande rapporter från våra systerkyrkor om den mycket utsatta situationen för den kristna minoriteten i Sudan.  

Sudans kristna råd har uppmanat medborgarna och regeringarna i de två länderna att visa religiös, kulturell och etnisk tolerans samt att fortsätta arbetet med att lösa de ouppklarade frågorna och verka för fredlig samexistens.

Som alltid i konflikter hamnar civilbefolkningen i kläm mellan ekonomiska och politiska intressen. De förlorar sina hem, sina anhöriga, drivs på flykt, berövas sina försörjningsmöjligheter och sin framtidstro. Människors liv förändras för alltid. Våra systrar och bröder i Sudan och Sydsudan har genomlevt Afrikas längsta inbördeskrig. Sedan fredsavtalet slöts 2005 har hoppet om en ljusare framtid väckts, människor har återvänt hem och återuppbyggnad av samhällen inletts. Nu har detta hopp förbytts i oro, utsatthet och lidande.  

Det är oerhört viktigt att vi inte glömmer bort människorna i Sudan och Sydsudan. Sverige, EU och det övriga internationella samfundet måste aktivt verka för en fredlig lösning. De båda ländernas regeringar måste åter samlas kring förhandlingsbordet, så att frågorna kan lösas med dialog och politiskt samförstånd istället för vapen. Det civila samhället, inklusive kyrkor och andra trosbaserade aktörer, måste också göra allt för att påverka denna viktiga process.

Freden är för viktig för att tillåtas att misslyckas.

Anders Wejryd
Svenska kyrkans ärkebiskop