Aerocrine AB

AEROCRINE FÖRSTÄRKER LEDNINGSGRUPPEN

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2007 11:48 CEST

SOLNA, Stockholm –24 augusti, 2007 – Kjell Alving, Professor vid Karolinska Institutet, ingår från och med augusti i Aerocrines ledningsgrupp med ansvar för medicinsk och klinisk utveckling.

 

Kjell Alving är en förgrundsgestalt inom forskningen kring utandad kvävemonoxid (NO) och dess kliniska tillämpningar och har ett mycket brett globalt kontaktnät med ledande kliniker inom astmaområdet.
I början av 90-talet var Kjell en av de forskare på Karolinska Institutet som upptäckte att utandad NO var kopplad till inflammation i lungorna och att astmatiker har förhöjda halter jämfört med friska. De upptäckterna ledde till Aerocrines bildande och Kjell är en av grundarna. År 1990 doktorerade han i farmakologi vid Karolinska Institutet och har sedan dess lett en forskningsgrupp där som bland annat fokuserat på att dokumentera den kliniska nyttan av att använda utandad NO som del av astmabehandlingen.
Kjell kommer att fortsätta jobba deltid som professor vid Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, men ägna större delen av sin tid åt Aerocrine.

“Vi är mycket glada och stolta över att Kjell nu kommer att satsa sin gedigna kompetens och ambition till att i Aerocrines regi verka för att få utandad NO med i kliniska riktlinjer för astmavård och med i återbetalningsystemen i våra nyckelländer” säger Paul de Potocki, VD för Aerocrine, ”Kjells djupa kunskap inom utandad NO och hans eminenta förståelse för utandad NO:s roll i astmabehandlingen kommer att förstärka våra möjligheter att lyckas.”

För ytterligare information, kontakta:
Paul de Potocki, VD, tfn: 08-629 07 82

Om Aerocrine

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern dedicerad till förbättrad behandling och kontroll av astma. Företaget marknadsför NIOX® Flex globalt och marknadsför även NIOX MINO®, som representerar en ny generation handhållna produkter, i Europa. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England.