Aerocrine AB

Aerocrine vinner patenttvist mot Medisoft i Tyskland

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 10:00 CET

SOLNA, Sverige – 25 februari 2011 – Aerocrine AB (OMX Nordic Exchange: AERO) meddelade idag ett positivt utfall av bolagets stämningsprocess mot Medisoft P.A.E. vid domstolen för överklagan i Düsseldorf och den federala patentdomstolen i München.

Aerocrine väckte talan mot det belgiska bolaget Medisoft för patentintrång vid den federala domstolen i Düsseldorf i mars 2008.  I september 2009 gav domstolen sitt skriftliga domslut som slog fast att Medisofts produkt Hyp’Air FeNO gör intrång i de tyska motsvarigheterna av Aerocrines patent EP 0 606 351 B1, EP 1 439 781 B1 och EP 0 724 723 B1.  Dessa europeiska patent är även giltiga i Belgien, Schweiz, Spanien, Frankrike, Storbritannien, Irland, Italien, Nederländerna och Sverige.  Medisoft överklagade dessa domslut och inledde även processer för att ogiltigförklara de tre patenten i Tyskland.

Giltigheten av Aerocrines patent EP 0 724 723 B1 prövades vid den federala patent-domstolen i München den 1 februari 2011.  Patentet upprätthölls efter en förändring i det patentkrav Medisoft befunnits göra intrång i.  Ett ytterligare patentkrav i Aerocrines patent EP 0 724 723 B1, vilket avfördes från den ursprungliga domstolsförhandlingen 2009 i väntan på beslut avseende kravets patenterbarhet, upprätthölls efter en liknande förändring i detta patentkrav.  Processerna avseende de övriga två patentens giltighet väntar på avgörande vid domstolen i München.

Efter domstolsförhandlingar den 27 januari 2011 vid domstolen för överklagan i Düsseldorf gav domstolen igår sitt skriftliga beslut som bestyrker den federala domstolens beslut 2009 att Medisofts produkt Hyp’Air FeNO gör intrång i Aerocrines patent EP 0 606 351 B1 och EP 1 439 781 B1.  Denna domstol kommer också att avgöra Medisofts överklagan avseende intrång i Aerocrines patent EP 0 724 723 B1 efter det positiva domslutet i München, samt pröva Medisofts intrång i det tillkommande patentkravet i detta patent.

För mera information, kontakta:
Paul de Potocki
, VD, telefon: +46 8 629 07 80

Om Aerocrine Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007. Informationen är sådan som Aerocrine AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25/2, 2011 kl 08.00.