Nulink - Linköpings näringslivsbolag

Aerospace Cluster Sweden lanserades på flygets dag i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2013 10:48 CEST

Med två olika studier som underlag, och en mängd samtal med näringslivet, har Nulink – Linköpings näringslivsbolag arbetat med att kartlägga förutsättningarna för att etablera ett flygkluster med utgångspunkt i regionen. Nu har man tagit nästa steg genom att lansera Aerospace Cluster Sweden på flygets dag i Almedalen.

- Linköping och regionen har en stor unikitet genom sin starka flyghistorik och den mängd flygrelaterade företag och verksamheter som verkar här, säger Yvonne Rosmark, VD på Nulink – Linköpings näringslivsbolag och näringslivschef på Linköpings kommun.

- Vi vill skapa en plattform som  genererar förutsättningar för samverkan, möten och gemensamma projekt. I slutändan handlar det om tillväxt och genom nära samarbete mellan kommun, näringsliv och universitet tror vi att flyget kan ”paketeras” för att öka tillväxten i det.

Enligt studier finns en mängd olika verksamheter med koppling till flygsektorn och under hösten arbetar man vidare med att arbeta fram en organisation som tar form av ett flygkluster.


____________________________________________________________________________________
Nulink - Linköpings näringslivsbolag
Storgatan 58, Telefon 013-33 66 00, E-post info@nulink.se, www.nulink.se

Linköping - En kommun som växer
Linköping har snabbt vuxit till landets femte största kommun med snart 150 000 invånare. Tillsammans med Norrköping utgör vi centrum i en av landets viktigaste tillväxtregioner. I Linköping finns över 10 000 registrerade företag och tillsammans med Linköpings Universitet, där 27 600 studenter återfinns skapas unika förutsättningar för att bo och leva men framför allt för att driva företag.
www.nulink.se