Saab

AerotechTelub tecknar nytt avtal med Elekta

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2003 10:07 CEST

AerotechTelub och Elekta fortsätter att stärka sitt samarbete. Parterna har tecknat ett nytt flerårigt samarbetsavtal för fortsatt produktion hos AeroetechTelub av strålkniven, Leksell Gamma KnifeÒ.

- Tillverkning av komplexa och tekniskt avancerade produkter inom det medicintekniska området är ett bra exempel på hur kompetens och resurser från försvars- och flygverksamhet kan användas, säger Carl Erik Johansson, vVD AerotechTelub.

AerotechTelubs samarbete med Elekta har utvecklats starkt under de senaste åren i samband med Elektas försäljningsframgångar. AerotechTelub har rollen att tillverka och medverka i utvecklingsarbetet av Leksell Gamma Knife. Omfattningen av avtalet är ca 400 MSEK. Leksell Gamma Knife är en av flera produkter som AerotechTelub tillverkar för Elekta.

Elekta är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa kliniska lösningar och tjänster för precisionsbehandling av cancer samt minimalt invasiv neurokirurgi för behandling av sjukdomar i hjärnan. Elektas lösningar är både kliniskt ändamålsenliga och kostnadseffektiva samt skonsamma för patienten. Över 200.000 patienter har behandlats med Leksell Gamma Knife som idag finns installerad vid cirka 175 neurokirurgiska centra världen över.

AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska tjänster, underhåll och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik, elektronik och farkostteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet. AerotechTelub, ett företag i Saab-gruppen, har 2 100 medarbetare och omsätter 2,1 miljarder kronor.