Tieto Sweden AB

AerotechTelub tecknar outsourcingavtal med TietoEnator

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2003 09:11 CEST

TietoEnator har omförhandlat sitt avtal med AerotechTelub gällande AerotechTelubs IT-drift. Avtalet löper till och med 2006-05-31 med möjlighet till ytterligare förlängning. TietoEnator uppskattar ordervärdet till cirka 13 MEUR (cirka 120 miljoner kronor) för de tre åren.

Avtalet innebär att TietoEnator fortsatt är en strategisk partner till AerotechTelub och att samarbetet mellan företagen fördjupas. TietoEnator är sedan tidigare en stor leverantör av IS/IT-tjänster till Saab-gruppen och har samarbetat med företaget inom olika områden i över tjugo år.

- Med denna större leverans får vi en enhetlig, dynamisk och mer kostnadseffektiv IT-miljö, säger Dan-Åke Enstedt, VD i AerotechTelub.

Avtalet tecknas med TietoEnators affärsområde Processing & Network som har cirka 2500 anställda, och är en av Nordens största aktörer inom outsourcing av IT-drift. Bland kunderna finns bland annat, förutom Saab-gruppen, Stora Enso, Fortum och Kone.

- Denna affär visar att vi är fortsatt starka som strategisk outsourcingpartner. Med denna och våra senaste affärer med bland annat TeliaSonera befäster vi vår position som Nordens ledande leverantör av IT-tjänster, säger Sakari Lehtola, Vice President, TietoEnator Processing & Network.

För ytterligare information kontakta:

Erkki Svensson, TietoEnator Processing & Network AB
031/335 35 70, erkki.svensson@tietoenator.com

Tom Wigh, AerotechTelub AB
0589/825 95, tom.wigh@aerotechtelub.se

TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har 13 000 experter i över 20 länder.
www.tietoenator.com

AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska tjänster, underhåll och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik, elektronik och farkostteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet.
AerotechTelub, ett företag i Saab-gruppen, har 2 100 medarbetare och omsätter 2,1 miljarder kronor. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd.
www.aerotechtelub.se