Arijola Delija

Ätstörningar - Ett växande problem

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2014 09:00 CEST

En av fem tjejer och en av tio killar mellan 13 och 16 år drabbas idag av ätstörningar. Om störningen får fortsätta att utvecklas blir vägen tillbaka både lång och svår. Kursprogrammet Adore Yourself hjälper ungdomar att förebygga ätstörningar men det hjälper också att stärka deras självkänsla. 

Bakom Adore Yourself står Arijola Delija, som har egen erfarenhet av ätstörningar. Hon menar att den gängse bilden av unga med ätstörningar ofta hindrar omgivningen från att agera i tid:

  • När man tänker på ätstörning tänker man ofta på en tunn och avmagrad person. Det är en av flera orsaker till att ätstörningar inte uppmärksammas på ett tidigt stadium. De yttre tecknen visar sig först när störningen utvecklats till en sjukdom och då krävs det omfattande insatser för att vända utvecklingen.

Som en orsak till ätstörningar pekar Arijola Delija på att ungdomar ofta känner sig pressade av omgivningens krav. 

  • Många mår dåligt på olika sätt. Självkänsla och självförtroende brister. Ätstörningar är ett av de problem som kan bli följden. Siffror från Rädda Barnen visar att en av fem tjejer och en av tio killar mellan 13 och 16 år idag drabbas av ätstörningar. Den siffran är alldeles för hög och det behövs mycket förebyggande arbete för att färre ska drabbas.
  • Egentligen handlar det inte om maten i sig, utan om att ungdomar har en önskan att uppnå en idealbild som ibland är helt orealistisk tillägger Arijola Delija. Men det går att förebygga att ätstörning utvecklas. Genom att bli medveten om hur kroppen fungerar, vad den behöver och hur man kan stärka sin självkänsla hittar man också sin egen idealbild och kan känna sig trygg i den.  

För Arijola Delija blev den egna erfarenheten av ätstörningar en drivkraft för att hjälpa andra att ta sig ur sjukdomen. Hon ville hitta ett sätt att närma sig ungdomarna på deras egen hemmaplan – i skolan och i hemmet. Hon ville också skaffa sig en bättre teoretisk grund och kompletterade därför sin biomedicinexamen med en utbildning kring hur man hanterar ätstörningar.

Arijola Delija menar att alla vuxna som kommer i kontakt med ungdomar har ett stort ansvar när det gäller att upptäcka och förebygga ätstörningar. Hon föreläsar idag på skolor, med ett budskap som vänder sig både till unga och vuxna. Som ett komplement till föreläsningarna har hon också tagit fram ett webb-baserat kursprogram – Adore Yourself - som ungdomarna själva kan gå. Som namnet antyder handlar kursen mycket om att lära sig se sitt eget värde och frigöra sig från de ouppnåeliga idealbilder som omger dagens unga. Adore Yourself är uppbyggd med filmer som förtydligar och stärker budskapet i den webbaserade kursen. Till detta kommer personligt stöd och coachning. 

Fakta i kursen har granskats och godkänts av läkare och psykolog. 

Mer information finns på www.arijoladelija.se 

Kontakta uppgifter:

arijola@arijoladelija.se

0700914549