Strålskyddsstiftelsen

Även kor påverkas av mobilmasters strålning

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2014 12:12 CEST

Den nya vetenskapliga undersökningen från Schweiz visar att kor som exponerades för strålning från mobilmaster fick förändringar i tre olika enzymer som ingår i kroppens egna försvar mot oxidativ stress. Oxidativ stress är ett tillstånd av obalans då bildningen av fria radikaler blir för stor i förhållande till kroppens egna antioxidantförsvar. Oxidativ stress anses vara en bidragande faktor vid flera akuta och kroniska sjukdomar och är sannolikt också inblandad i cellernas åldrande.

Blodprov visade förändnringar av försvarsenzymer

Forskarna från den veterinärmedicinska enheten vid Zurichs Universitet lät exponera tio kossor under sammanlagt 3 månader för strålning från en GSM-sändare. Blodprov togs från kossorna både före, under och efter exponeringen. I övrigt fick kossorna samma mat och behandling som vanligt. De olika markörer som undersöktes var glutation, superoxiddismutas och katalas.

Resultaten visar att halterna förändrades i blodet under och efter exponeringen, jämfört med före exponeringen. Resultaten visar också att känsligheten för strålningen varierade, också bland kor. Vissa kor reagerade mer än andra. Forskarna konstaterar att resultaten sammanfaller med undersökningar av människor som visar att även människor är reagerar på olika sätt och är olika känsliga.

Effekter trots påstådd låg strålning

Forskningsledaren Michael Hässig har tidigare visat att kalvar som exponeras för strålning från mobilmaster har förhöjd förekomst av grå starr samt att mobilstrålning leder till bildning av oxidativ stress i ögat från kalvarna.

Strålskyddsstiftelsen noterar att effekterna observerades trots att korna exponerades för strålningsnivån 12 V/m, vilket är långt under gällande riktlinjer (45-61 V/m) för tillåten strålning från mobilmaster och trådlösa nätverk från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. SSM hävdar att deras gränsvärde skulle skydda allmänheten med god marginal till påvisade hälsoeffekter. Det är bevisligen ett felaktigt påstående eftersom omfattande forskning visat hälsorisker vid betydligt lägre nivåer, vilket Strålskyddsstiftelsen pekat på vid återkommande tillfällen.

Skydd enbart mot 6 minuters strålning

SSM:s riktlinjer ger endast skydd mot omedelbara uppvärmningseffekter och gäller endast 6 minuters exponering. De är därför uppenbart otillräckliga då de saknar skydd mot effekter som kan uppstå efter den längre tids exponering som är aktuell från mobilmaster och trådlösa nätverk, exempelvis cancer och sömnsvårigheter.

Strålskyddsstiftelsen konstaterar att resultaten sammanfaller med dem från tidigare vetenskapliga undersökningar vilka i stor omfattning visat att strålning från trådlös teknik orsakar oxidativ stress. Såväl långvarig exponering för strålning från mobilmaster som den liknande från trådlösa nätverk innebär därmed hälsorisker.

Strålskyddsstiftelsen kräver bättre skydd mot hälsorisker

Strålskyddsstiftelsen har sammanställt flera faktablad som redovisar att forskningen nu övertygande visar betydande hälsorisker med långvarig exponering för mikrovågsstrålning från trådlös teknik.

Strålskyddsstiftelsen uppmanar återigen beslutsfattare och politiker att vidta nödvändiga åtgärder för att minimera allmänhetens exponering för strålning genom:

1.  Kraftigt sänkta gränsvärden som skyddar även mot effekter av långvarig exponering (inte endast 6 minuter som i dag). Det innebär en sänkning till mellan 1 och 30 mikroW/m2.

2.  Förbud mot användning av trådlös teknik och trådlösa nätverk i förskolor, skolor, äldreboende samt på sjukhus för att särskilt skydda de som är allra känsligast

3.  Omfattande informationskampanjer om risker med trådlös teknik samt varningstexter på mobiler, läsplattor och annan trådlös utrustning liknande de på cigarettpaketen.

Presskontakt

Mona Nilsson, presstalesman och ordförande
Telefon: 08-560 516 02
E-post: mona@stralskyddsstiftelsen.se

Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar för att människor och miljö skyddas mot skadlig elektromagnetisk strålning genom att informera om risker och publicera rekommendationer. Stiftelsen verkar för skärpt lagstiftning, stärkt konsumentskydd samt stöd till dem som redan skadats. www.stralskyddsstiftelsen.se

Källor:

Hässig et al.: Influence of non-ionizing radiation of base stations on the activity of redox proteins in bovines; BMC Veterinary Research 214, 10:136

Hässig et al: Prevalence of nuclear cataract in Swiss veal calves and its possible association with mobile telephone antenna base stations. Schwiez Arch Tierheilkd 2009, 151:471-478

Hässig et al: Einfluss von Mobiltelefon-Basistationen auf die Aktivität der GSH, SOD und Catalase in Augenkammerwasser von Kälbern. Klauentierpraxis 2012, 20: 133-137

Strålskyddsstiftelsens faktablad:


Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar för att människor och miljö skyddas mot skadlig elektromagnetisk strålning genom att informera om risker och publicera rekommendationer. Stiftelsen verkar för skärpt lagstiftning, stärkt konsumentskydd samt stöd till de som redan skadats. www.stralskyddsstiftelsen.se