FennoScandia Fordonskredit AB

Även Länsstyrelsen avvisar Pantbanksföreningen: Avskriver ärendet mot CarCash

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 12:16 CET

- Därmed får det anses fastslaget att Pantbanksföreningens polisanmälan saknar grund. Den uppmärksamhet som den förorsakat i medierna, har däremot allvarligt skadat CarCash verksamhet.

FennoScandia kommer därför att låta pröva om en förtalssituation eller liknande i juridisk mening föreligger. I så fall kommer vi att kräva skadestånd av Svenska Pantbanksföreningen, säger Rebecca G. Stork, styrelseordförande i FennoScandia.

Eftersom Svenska Pantbanksföreningen eventuellt är att se som en oetablerad och löst sammansatt grupp av större pantbanker och utan eget juridiskt säte, kan det bli aktuellt att som alternativ rikta skadeståndsanspråk mot de marknadsledande pantbanker som står bakom föreningen.

- Vi kan inte acceptera att pantbankerna bedriver marknadskonkurrens med oseriösa polisanmälningar som tillhygge. Även om Svenska Pantbanksföreningen med all rätt uppfattar FennoScandia och CarCash-möjligheten som en tuff konkurrent om låntagarna, får marknadsaktiviteterna inte tillåtas ta sig sådana anmärkningsvärda uttryck, säger Rebecca G. Stork.

Bakgrunden är att Svenska Pantbanksföreningen vid nyår gav sig på den nystartade konkurrenten CarCash från FennoScandia. CarCash innebär ett nytt, spännande lånealternativ för konsumenterna. Ett på många sätt enklare och smidigare alternativ till de traditionella pantbankerna.

CarCash affärsidé är att erbjuda prisvärda korttidslån under kvalitetsbegreppet Sund Kreditgivning. Låntagaren kan låna 5 000 - 25 000 kr under 30 - 45 dagar med sin bil som säkerhet. Det nya är bl a att bilen inte omhändertas av långivaren - som vid pantbanksverksamhet - utan låntagaren disponerar fordonet under hela lånetiden.

Svenska Pantbanksföreningen valde att polisanmäla CarCash - uppenbarligen i ett fåfängt försök att stoppa den nya konkurrenten. Föreningen påstod att CarCash marknadserbjudande handlade om pantbanksverksamhet, utan tillstånd från Länsstyrelsen.

Man brydde sig inte om att FennoScandias och CarCash verksamhet regleras av Finansinspektionen, som i ett tidigare beslut redan före lanseringen klassat kreditgivningen som anmälningspliktig enligt regelverket för "viss finansiell verksamhet".

- Efter granskning har Länsstyrelsen bedömt att den kreditverksamhet som bedrivs av CarCash inte utgör pantbanksverksamhet. Verksamheten faller sålunda inte in under pantbankslagens bestämmelser. Länsstyrelsen avskriver därför ärendet, konstaterar Länsstyrelsens i Stockholm Curt-Åke Karlsson i sitt beslut.

Tidigare har alltså både Finansinspektionen och polismyndigheten kommit fram till samma sak.

- Men CarCash-konceptet har lidit betydande ekonomisk skada och vi kan därför för vår del inte bara avskriva ärendet. Vi har dock inte velat föregripa myndigheternas hantering, innan vi själva agerar för att utverka kompensation för det inträffade, säger Rebecca G. Stork.

FennoScandia Fordonskredit AB är ett svenskägt företag på marknaden för konsumentlån. Bolaget arbetar enligt regelverket för Sund Kreditgivning, som innebär säkra, trygga, enkla och lättillgängliga lån på rimliga ekonomiska villkor och med hög integritet för låntagaren.

FennoScandia Fordonskredit AB äger och marknadsför tjänsten och varumärket CarCash, som erbjuder lån från 5 000 – 25 000 kr under 30 – 45 dagar med låntagarens bil som säkerhet.

För ytterligare information, kontakta;

Rebecca G Stork, Styrelsens ordförande FennoScandia Fordonskredit AB, tel. 08-20 85 60, e-mail, rebecca.stork@fordonskredit.se

Vi är en kreditgivare som får vardagen att fungera.
Vi har samlat en kompetent ledning med mångåriga erfarenheter från kreditmarknaden för att bygga morgondagens kredit- och transaktionshus för mindre korttidslån. Vi ligger bakom flera lättillgängliga och innovativa kredit- och transaktionstjänster såväl i Norden som i USA.Vår affärsidé bygger på att lösa människors behov av tillfällig likviditetsförstärkning. Detta gör vi genom att erbjuda lättillgängliga korta krediter mot en underliggande säkerhet. Vi arbetar utifrån nya sätt att tänka, i en traditionell och konservativ bransch.