Vänsterpartiet Göteborgs Stad

Även miljönämnden måste ta sitt ansvar för att motverka segregationen

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 13:08 CET

Jöran Fagerlund (V): "När Göteborgs klasstruktur bokstavligen cementeras i gatubilden tänker i alla fall inte jag tiga still."

[2009-12-16] Tre ärenden kommer att bli speciellt intressanta vid miljönämndens sammanträde i eftermiddag. Det första rör ersättningen av Göta Älvbron. Det blev bordlagt förra gången. I samtliga förslag, ärende 5 och ärende 6, ligger två bilkörfält och ett kollektivtrafikfält i vardera riktningen. Hårresande. Av tre körfält i vardera riktningen bör maximalt ett gå till biltrafik. I synnerhet som det har beslutats att byggas en tunnel under älven med två nya bilfiler i vardera riktningen och en för kollektivtrafik. Med de nya älvförbindelserna som nu föreslås står det 13–4 till bilismen.

- Med mitt ändringsförslag blir det 11–6 vilket även får räknas som storstryk det med men det är trots allt ett betydligt bättre resultat, skriver Jöran Fagerlund, ledamot i miljönämnden, på sin blogg. Läs yrkandet om älvförbindelsen här.

Ett annat bordlagt ärende är bostäder på skeppsbron, Ärende 7. Förvaltningen för fram bra synpunkter på detaljplanen.

- Jag menar att miljönämnden, som alla andra nämnder, har ansvar för hela fullmäktiges budget. När ett helt nytt område med 400 lägenheter skall byggas mitt i staden finns unika möjligheter att bryta den skeva fördelning av upplåtelseformer som råder i centrum, skriver Jöran Fagerlund (V) på sin blogg.

- Samtliga tillkommande lägenheterna bör därför vara hyresrätter. Det vore förödande att stirra sig blind på en bra blandning av de 400 tillkommande lägenheterna. Vi måste titta på hela stadens behov, fortsätter han.

Bäst möjligheter att se till att lägenheterna stannar som hyresrätter och inte ombildas om några år är om allmännyttan. Det skulle ge ett unikt område med goda möjligheter till kollektiva nyttigheter som hyresrätter och bilpool. Läs yrkandet om skeppsbron här.

bloggen skriver Jöran Fagerlund att han tror att det finns en öppning för en kompromiss med Socialdemokraterna och Miljöpartiet när det gäller segregationen.

Det samma gäller de nya bostäderna i Örgryte, ärende 12, som planeras där TV-huset låg. Förslaget innehåller både hyresrätter, friköpta småhus och bostadsrätter vilket är sympatiskt om området i övrigt var blandat. Så är inte fallet. Örgryte är Göteborgs kanske mest segregerade område. Hyreslägenheter lyser med sin frånvaro.

- Kommunen äger det mesta av marken. Det vinns ingen anledning att privatisera den. Låt allmännyttan bygga hyresrätter i stället. Jag sade det redan i februari 2008 när vi behandlade programförslaget. Som det ser ut nu kommer jag att avstyrka fortsatt planarbete, skriver Jöran Fagerlund (V) på sin blogg.

- När Göteborgs klasstruktur bokstavligen cementeras i gatubilden tänker i alla fall inte jag tiga still. Förhoppningsvis gör inte en majoritet av miljönämnden det heller, avslutar Jöran Fagerlund (V).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jöran Fagerlund
Politisk sekreterare, Vänsterpartiet

Göteborgs Stad
Kommunstyrelsen
404 82 Göteborg

Telefon 031-368 00 97
Mobil: 0736-45 00 52
Fax 031-368 01 07

Håll dig uppdaterad, läs min blogg: http://pamflett.wordpress.com/

Följ mig på Facebook: http://www.facebook.com/pages/Joran-Fagerlund/211515484872?ref=mf

Följ mig på Twitter: http://twitter.com/joranfagerlund