Tedestrand coaching AB

Även psykologiguiden visar komplexietetslagarnas behov av karta!

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2013 12:05 CET

Citerar från psykologiguiden:
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=komplexitet


"Komplexitet och kaos


Ett fenomen är komplext när det består av så många komponenter och aspekter och påverkas av så många faktorer att man inte kan eller det inte går att förutse vad som kommer att hända i ett kommande förändringsförlopp. Komplexitet är ett begrepp som är nära kopplat till slumpbegreppet och kaosteorin"


Trots att psykologiguiden själv visar att komplexitet innebär att ingenting kan förutses så kan inte psykologivärlden koppla ihop det med behovet av en visuell överblick. Psykologiguiden visar en naturlag som psykologin och dess företrädare förträngt eftersom ingen har kunnat tänka på möjligheten att skapa den "omöjliga" lösningen.

Skälet till det är mycket enkelt att förstå; Ingen har kunnat tänka tanken att en "karta" eller liknande kan skapas för att montera ihop ett psyke som förfallit. Det är också skälet till att man inte funderat så mycket kring omöjligheten att lösa psykets problem utan en visuell överblick. Så psykologin och dess företrädare sitter fast i en moment 22 situation.

Nu när den visuella överblicken är skapad är dessa föreställningar så enormt starka att ingen ändå kan tänka sig att den karta som är skapad verkligen kan vara en karta som visar lösningen på dessa problem redan innan processen, ytterligare en moment 22 situation som binder psykologin och dess företrädare vid metoder som inte kan lösa dessa problem.

Att komma igenom denna barriär är mycket svårt visar min erfarenhet av att kommunicera med olika människor inom detta område. Jag har haft dialoger med företrädare för Socialdepartementet, kommuner, landsting och även professorer och andra sakkunniga. Exakt det jag beskriver ovan uppstår. Dessa människor kan inte ta in en karta när jag talar om att den finns. Trots att jag kan visa osannolika resultat i jämförelse med dagens metoder kan man fortfarande inte ta in det jag säger.

Det är en mycket overklig upplevelse att tala med människor som helt förtränger möjligheten av det som finns i den verkliga verkligheten, kartan är faktiskt skapad och används idag!

Förstå då att det handlar om människor som ska förstå mer och som har ansvar för andra människors hälsa och liv som automatiskt förtränger det som ger möjlighet till människor att lösa problem som är oerhörda.

Det här verkligheten så som den ser ut. Frågan är hur man kommer igenom detta massiva försvar. Jag är öppen för alla förslag och all hjälp som kan få psykologin och dess företrädare att släppa greppet om den illusion som hindrar det som krävs för att på allvar hjälpa människor med svåra livsproblem.

Nästan ingenting är omöjligt, det måste bara uppfinnas först. Det är däremot omöjligt att tänka tanken innan det är uppfunnet, det är det verkliga problemet med komplexitet som inte begåvats med en visuell överblick.

Anders Tedestrand

14 punkter som förklarar och visar nödvändigheten med visuell överblick för komplexa livsproblem:

http://tedestrand.blogspot.se/2013/02/14-punkter-som-forklarar-och-bekraftar_18.html

TEDESTRAND-METODEN - Visuell samtalsterapi och coaching

www.tedestrandmetoden.se

anders.tedestrand@gmail.com

mobil: +46738108235