Goodpoint AB

Även småföretagen ser nyttan med ISO 26000

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 11:25 CET

Öronproppstillverkare SwedSafe i Höör har med mycket små medel anpassat sin verksamhet enligt den nya globala standarden för Socialt ansvarstagande, ISO 26000. Till sin hjälp hade de konsultföretaget Goodpoint med analysverktyg iGap. Fördelarna SwedSafe ser är att profilera sig på marknaden vilket gör att man blir en attraktivare leverantör och ökat sin konkurrensfördel.

- Vi ville hitta ett sätt att profilera oss på marknaden, och visste att vi redan var duktiga på att arbeta både effektivt och hållbart, säger Göran Berg, VD för SwedSafe.
SwedSafe hörde talas om utvecklingen av ISO 26000, som till skillnad från andra standarder inte är certifierbar. De tog kontakt med Goodpoint för att få hjälp med att stämma av sin verksamhet enligt principerna i ISO 26000. Genom att låta experter på området göra en extern granskning av företagets verksamhet i förhållande till ISO 26000, har SwedSafe nu ett kvitto att visa kunder och samarbetspartners på att de arbetar långsiktigt och hållbart med bland annat socialt ansvarstagande och en hållbar produktion.

Göran Berg anser inte att det är mer komplicerat att införa standarden för ett litet företag, men säger att det så klart är en stor fördel om ägaren själv är intresserad av hållbarhetsfrågor och socialt ansvarstagande. Dessutom menar han att tittar man på den potentiellt långsiktiga vinsten,  kräver anpassningen till ISO 26000 en förhållandevis  liten insats från företaget.
- Om en stor potentiell eller befintlig kund ställer krav på ett företag, så är det avgörande att snabbt kunna visa upp att man har ordning och reda på sin verksamhet. Ska en kund välja mellan olika företag, är chansen stor att de väljer det alternativ som visar att de också tar ett  socialt ansvar.

Malin Möller, seniorkonsult på Goodpoint, förklarar hur analysverktyget iGap fungerar:
- Först skapar man sig en bild av hur företagets verksamhet förhåller sig till punkterna i ISO 26000, genom intervjuer och genom att granska företagets rutiner och policys. På så sätt  identifierar man ’gap’, det vill säga punkter som inte uppfyller standardens rekommendationer. De gap som är relevanta för företagets verksamhet jobbar företaget sedan med att uppfylla. SwedSafe tycker att Goodpoints arbete var mycket värdefullt för dem. Det har gett dem en inblick i ISO 26000 och har förutom att identifiera gap, pekat på hur SwedSafe kan förbättra sin verksamhet, minimera risker och stärka sitt varumärke.

Göran Berg tillägger:
- Det som vi har lärt oss, kommer vi även att föra vidare till våra underleverantörer. Det innebär att införandet ger en snöbollseffekt, och att det sociala ansvarstagande sprider sig vidare i samhället.

Fakta om SwedSafe

SwedSafe startades av Göran Berg  2004 och 2005 köpte hans kollega Jörgen Håkansson in sig med 8 % .  Det  tyska företaget Uvex , som i Sverige framförallt är kända för sina skidhjälmar och skidglasögon  köpte 80% år 2007 .

Företaget  utvecklar , tillverkar och säljer öronproppar och de når användarna via distributörer . Nästan alla öronproppar som finns att köpa på de svenska Apoteken kommer från SwedSafe. Alla skumpropparna  är  tillverkade av materialet polyuretan, och de är ett av få företag i världen att tillverka dessa . All tillverkning sker  i Sverige och packningen sker i  Sverige och Polen. De flesta leverantörerna finns inom 1 timmes bilresa.

Kontor: Höör, i Skåne.

Anställda: 10

Omsättning 2009: 31 miljoner

Certifierade enligt: ISO 9001 och SAI Global (kvalitetsledning). Arbetar även enligt standarden ISO 26000 (socialt ansvar).
Kontakt: Göran Berg, VD/Kundansvar, SwedSafe
0413-293 51

Fakta om Goodpoint

Goodpoint erbjuder bred och djup kompetens och effektiva verktyg inom hela området hållbar utveckling, CSR och ISO 26000. Våra tjänster ökar förtroendet för våra kunder och stärker deras varumärke och lönsamhet. Goodpoint är SIS (Swedish Standards Institute) officiella utbildare inom ISO 26000.

Kontor: Stockholm och Malmö
Anställda: 25
Certifierade enligt: ISO 14001 (miljöledning) och ISO 9001 (kvalitetsledning).
Kontakt: Malin Möller, Seniorkonsult Goodpoint 08-789 04 28
e