Jämtland Härjedalen Turism

​Äventyrslust ökar gästnätter med +4 %

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2017 10:52 CET

Tack vare en stark trend kring ett aktivt friluftsliv ökade antalet kommersiella gästnätter i Jämtland Härjedalen under 2016 med 4 %. Regionen är därmed bland de tre turismlän som ökat mest i Sverige under året. Den största ökningen sker bland svenska gäster, förutom norrmännen som är den största internationella marknaden syns även en tydlig ökning av den brittiska marknaden, främst under december månad då den nya flyglinjen från London till Åre Östersund Airport startade.

Totalt landar helåret 2016 på 2 978 363 kommersiella gästnätter för Jämtland Härjedalen. 
625 000 av gästnätterna gjordes av utländska gäster (21 % av det totala antalet kommersiella gästnätter), vilket är drygt 21 000 fler än 2015. Norge står för 60 % av den internationella marknaden, Tyskland, Danmark och Finland delar andra platsen med 7 % vardera och på tredje plats återfinns Nederländerna och Storbritannien med 3 % vardera.

Störst ökning sker bland svenska gäster tack vare trenden kring ett aktivt friluftsliv, året om. Fler och fler sätter ett större värde till vad man faktiskt gör under sin semester och inte bara var man varit. Förutom skidåkning är vandring, cykling och fiske tillsammans med regionens gastronomi förutsättningar för fortsatt ökning av antalet gästnätter. Det allmänna världsläget öppnar också upp för ett ökat antal som väljer "hemester" – att semestra på hemmaplan istället för att åka utomlands.

Gästnätterna från Storbritannien ökade med 832 stycken under enbart december 2016, vilket härrör till regionens gemensamma satsning kring reguljära turer med easyJet mellan Åre Östersund Airport och London Gatwick. I samband med etableringen av flyglinjen har besöksnäringen i Jämtland Härjedalen även intensifierat marknadsnärvaron i Storbritanien för att öka kännedomen och därigenom attrahera fler britter.

– Det som lockar britterna är vår svenska livsstil, maten och att en vintersemester i Jämtland Härjedalen bjuder på så mycket mer än bara skidåkning. Även när vi tittar på den brittiska marknaden i helhet så ser vi en markant ökning under 2016 som tyder på att den brittiska marknaden ser oss som en intressant region att resa till. Det ska bli spännande att se hur utvecklingen för vintersäsongen 2016/17 fortsätter, säger Anne Adsten, turismutvecklare Jämtland Härjedalen Turism.

Statistiken visar att alltfler gäster från utomeuropeiska länder kommer till Sverige. Ökningen i procent är störst från Kina. Jämförs faktiskt antal övernattningar så ökar Storbritannien och Tyskland mest.

– Vi kan se att antalet utomeuropeiska gästnätter ökar även i Jämtland Härjedalen, men det faktiska antalet är ännu blygsamt, totalt 3 647 gästnätter för samtliga utomeuropeiska marknader. I takt med att det blir lättare för exempelvis kineser att resa så kommer med all sannolikhet även Jämtland Härjedalen att attrahera de som lockas av norrsken, vinterliv i allmänhet och vår gastronomi, säger Anne Adsten.

Totalt var det cirka 62 miljoner övernattningar på hotell, vandrarhem, stugbyar och campingar runtom i Sverige under 2016 (enligt en sammanställning från Tillväxtverket baserad på siffror från SCB). Det är en ökning med 3 procent jämfört med i fjol. Men jämfört med 2015 och 2014 är ökningen blygsam, då uppgångarna låg på 14 respektive 22 procent jämfört med föregående år. Mönstret känns igen i Jämtland Härjedalen som ökade med 10 % mellan 2014 och 2015. Kalendereffekten påverkar starkt i och med att julen 2016 innebar färre röda veckodagar då färre väljer att åka till fjälls. Tidpunkten för när påsk infaller påverkar också stort. I allmänhet markerar påsken slutet på skidsäsongen och en tidig påsk betyder för många ett avslut på säsongen och gästerna fokuserar då tidigare på kommande sommarsäsong i stället.

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) ekonomisk förening bildades 1995 och är en samverkansplattform för utveckling av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. JHT företräder besöksnäringen i regionen i nationella och internationella sammanhang och samverkar med regionens destinationer och turismföretag, med företrädare för offentlig sektor, intresseorganisationer m fl. I föreningens styrelse finns företrädare för regionens besöksnäring samt representanter från Region Jämtland Härjedalen.