Länsstyrelsen i Gotlands län

AF:s program för arbetslösa minskas drastiskt

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 17:24 CET

Regeringen har i budgetpropositionen presenterat innehållet i den nya arbetsmarknadspolitiken som bland annat innebär:
- ökat fokus på matchning
- förändringar av arbetslöshetsförsäkringen
- minskade programvolymer

I dag deltar drygt 150 000 personer i Arbetsförmedlingens program. Regeringen har föreslagit att 90 000 personer i snitt ska delta i sådana program år 2007 och 65 000 personer år 2008. För Gotlands del innebär det att länet ska minska från en programvolym på drygt 1000 till ca 700 deltagare i snitt för år 2007. För att successivt anpassa programvolymerna till kommande års nivåer införs nu ett tillfälligt anvisningsstopp resten av året till flertalet av befintliga program. Det innebär att Arbetsförmedlingen inte kan ta fler nya beslut om bl.a. friår, plusjobb, praktik, lönebidrag, anställningsstöd m.m. Vissa undantag kommer att göras:

􀂃 Kortvariga insatser som avslutas i god tid före årsskiftet och som i första hand riktar sig till långtidsarbetslösa ungdomar

􀂃 Yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning, arbetslivsinriktad rehabilitering och start av näringsverksamhet

􀂃 Samtliga program inom Aktivitetsgarantin

- Många av våra arbetssökande som väntat på en praktik eller annan insats kommer nu tyvärr att få ett negativt besked och nya handlingsplaner måste göras, konstaterar Tina Ersson, chef Arbetsförmedlingen, men hon lovar att Arbetsförmedlingen ska göra sitt bästa för att först och främst ge ett stöd till de arbetssökande som behöver arbetsförmedlingens insatser allra mest och så snabbt som möjligt anpassa verksamheten till de nya villkor som gäller.

- Matchning och anvisning av arbetslösa till de lediga jobben på Gotland och på fastlandet är särskilt viktigt nu när utrymmet för programinsatser minskar så drastiskt, säger Marianne Samuelsson i en kommentar.

För ytterligare upplysning

Tina Ersson
Chef arbetsförmedlingen
0498-29 24 67

Marianne Samuelsson
Landshövding
Länsstyrelsen på Gotland
0498 -29 21 10